• Kirkebøgerne opbevares i sognene indtil de er 'udskrevet', dvs. fyldt helt op. Derefter sendes de til landsarkivet.
  • Da de katolske sogne er små, varer det længe før bøgerne indleveres til landsarkivet.
    • En del ældre katolske kirkebøger (1917--) er blevet digitaliseret af Statens Arkiver. Vælg "Arkivdatabasen DAISY" nederst til højre på siden.
  • Hvis din bedstemor blev gift i X-købing Kirke, er kirkebøgerne for X-købing Kirke det første sted du skal lede.
  • Katolske præster og sognemedhjælpere har meget dårlig tid til at hjælpe dig. Væbne dig derfor med stor tålmodighed.
  • KHA har meget ringe muligheder for opslag på enkeltpersoner.
  • Vi har stort set ingen klassebilleder.