Katolsk Historisk Arkiv

Hvilke materialer kan man finde på Katolsk Historisk Arkiv?

 • Afleveringer fra bispedømmet (dette er klausuleret)
 • Afleveringer fra sognene (det mest af dette er frit tilgængeligt)
 • Billedmateriale (frit tilgængeligt)
 • 'Privatarkiver' efter betydende katolikker (tilgængelig efter 70 år)
 • En komplet samling danske katolske tidsskrifter (år 1849-dd)
 • En komplet samling dansk katolsk litteratur (år 1849-dd)
 • Fotokopieringsmuligheder
 • Mulighed for indscanning

Herudover findes der håndbøger til brug på stedet.

Hvad kan du ikke finde på arkivet:

 • KHA har ingen arkivalier fra tiden før reformationen. KHA's arkivalier stammer i hovedsagen fra perioden efter indførelsen af religionsfriheden ved Grundloven af 1849.
 • KHA har ikke kirkebøger.
 • KHA har meget ringe muligheder for opslag på enkeltpersoner.
 • KHAs samling er ikke online-søgbare.
 • KHA har meget få arkivalier efter de katolske ordener,  hospitaler og skoler i Danmark. Skolerne og hospitalerne blev drevet af ordenerne og arkiverne tilhører ordenerne. Mange af ordenerne har trukket sig ud af Danmark nu, og har taget deres arkivalier med sig.

 

Kilder til Kirkens historie

Hovedkilden til den dansk katolske historie er bispedømmets avis, Katolsk Orientering, som er blevet udgivet under skiftende titler siden 1848. Det er kun de seneste årgange som er digitaliseret. De kan findes på http://www.katolskorientering.dk/blad-arkiv/

Derudover er biografierne af de to første biskopper, biskop Johannes van Euch og biskop Josef Brems uvurderlige kilder, ikke kun til information om biskopperne, men til udviklingen i vikariatet i deres embedsperioder. Begge disse bøger findes som pdf-filer.

Katolsk Håndbog for Danmark, 1983, er også en vigtig kilde.

Vi anbefaler også denne oversigtsartikel: Dansk katolsk historieskrivning efter religionsfriheden 1849: Et overblik. af Jørgen Nybo Rasmussen (PDF) Samt andre resurser i fuldtekst.

Litteraturliste:

Clausen, Helge: Religionsfriheden og dens vilkår. Katolsk Orientering 1999,25(9),9; (10),4; (11),9.

Clausen, Helge: Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København indtil 1962. Bibliotekshistorie 2005,7,60-92.

Clausen, Helge: "... The Written Word Is the Most Patient Missionary ...": Catholic Literature and Catholic Public Libraries in Denmark from the Reformation to Vatican II, 1536-1962. Copenhagen, 2006, 345pp. [Doctoral Thesis, Faculty of Church History, Pontifical Academy of Theology, Cracow]

Frosell, P. Hampton: St. Knuds kapel i Rom (i: Jørgen Nybo Rasmussen et al.: Sankt Knud Konge. Kbh., 1986, s. 83-99).

Frosell, P. Hampton: Diplomati og religion. Gesandterne for de katolske magter og deres kirkepolitik i Danmark c. 1622-1849. Kbh., 1990, 87 s.

Garstein, Oskar: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia I-IV. Vol. I-II: Oslo, 1963-80, 413, 626 s. Vol. III-IV: Leiden, 1992, 462, 833 s.

Gigas, Emil: Grev Bernardino de Rebolledo, spansk Gesandt i Kjøbenhavn 1648-1659. Kbh., 1888, 415 s. [Doktorafhandling, Københavns Universitet]

Hansen, Johs.: Skt. Ansgars Kirke i hundrede Aar. Kbh., 1942, 131 s.

Helk, Vello: Laurentius Nicolai Norvegus S.J. En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsøg på at genvinde Danmark-Norge i tiden fra reformationen til 1622. Kbh., 1966, 517 s. [Doktorafhandling, Aarhus Universitet]

Holzapfel, Helmut: Unter nordischen Fahnen. Die Militärseelsorge der Jesuiten in den nordischen Länderne im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Paderborn, 1954, 235 s.

Holzapfel, Helmut: Ansgars gamle kirke 1500-1800 i billeder og tekst. Kbh., 1963, 72 s.

Jockenhövel, Klaus: Rom - Brüssel - Gottorf. Ein Beitrag zur Geschichte der gegenreformatorischen Versuche in Nordeuropa 1622-1637. Neumünster, 1989, 245 s.
(Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins; 92)

Metzler SJ, Johannes: Die apostolischen Vikariate des Nordens. Paderborn, 1919, 337 s.

Nellemann, Georg: Den polske indvandring og den katolske kirke på Lolland-Falster. Lolland Falsters Stiftsbog, 1989.

Nellemann, Georg: Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere. Kbh., Nationalmuseet, 1981.

Nissen, Eduard A.: Den katolske menighed i Fredericia 1674-1962. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1962, 59 s.

Otto, S.J., Alfred: Jesuitterne og Kirken i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede. Kbh., 1940, 42 s.

Religionsfrihed i 150 år. En jubilæumshilsen fra danske katolikker og baptister. Red. af Jørgen Nybo Rasmussen. Grenaa, 1999, 120 s. (Ælnoths skriftserie nr. 9) [Heri bl.a. Nybo Rasmussen, Jørgen: Katolikkers retsstilling fra reformationen til grundloven, s.10-37); Clausen, Helge: Carl Augustin Høffding Muus - en konvertit, som måtte gå i landflygtighed i 1839, s. 92-106].

Weinreich, Oliver og Helge Clausen: Ein Däne an der Universitätsbibliothek Würzburg: Carl Augustin Høffding Muus (1796-1885). Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 2005,57,236-247.

Zornhagen, Johannes: Stemmer fra Reformationstiden. Dronninglund, Queenswood, 2003, 157 s.