Katolsk Historisk Bibliotek

Biblioteket er en særsamling dansk katolsk litteratur. Samlingen er en præsenssamling, vi udlåner ikke fra den, men meget af det, der findes i biblioteket, findes i dublet i bispedømmets Sankt Andreas Bibliotek eller andre biblioteker i Danmark. Ret henvendelse til dit lokale folke- eller forskningsbibliotek og bed dem skaffe materialet hjem til dig.

Når du søger i søgekassen vil søgeresultatet vises i Sankt Andreas Biblioteks online-katalog, da Katolsk Historisk Bibliotek er en delmængde af Sankt Andreas Bibliotek.

Søg: