Retningslinjer for sognenes indleveringer til arkivet

  • Ved mødereferater og nyhedsbreve husk at skrive 'XX-menighed, dato og årstal'.
  • Det samme gælder sang- og bønshæfter produceret til særlige lejligheder: dato og navnet på menigheden.
  • Skriv navne og årstal bagpå fotografier.
  • Indlever jeres nyhedsbreve til Katolsk Historisk Arkiv, gerne både i hard copy og som pdf-filer sendt til historisk.arkiv[a]katolsk.dk

Læs den fulde tekst af arkivinstruksen.

Ved indlevering af arkivalier bedes man:

  • Fjerne dubletter
  • Sæt dokumenter i kronologisk rækkefølge
  • Placer fortroligt og personfølsomt materiale i en kuvert for sig mærket "fortroligt"
  • Fjerne kontoudtog og bilag for udgifter som ligger længere end fem år tilbage i tiden.