Catholica artikel arkiv

Artikelarkiv pr. 24. oktober 2022

#1350-24.10.2022 Pastor Lars Messerschmidt: Nogle betragtninger over Fadervor

#1349-10.128.2021 Pastor Lars Messerschmidt: Hvad er en synode?

#1348-27.10.2021 Pavens tale ved åbningen af synoden lørdag den 10. oktober 2021

#1347-13.08.2021 Pastor Lars Messerschmidts kommentar til pave Frans' Motu Proprio Traditionis Custodes'

16 nedslagspunkter i det seneste Motu Proprio fra pave Frans' hånd.

#1346-11.08.2021 Pave Frans' følgebrev til biskopperne om Motu Proprioet ' Traditionis Custodes'

         Om brugen af den romerske liturgi fra før reformen af 1970

#1345-26.01.2018 Bedeugen for kristen Enhed og missionsmåneden 2019

Evangeliseringen, forkyndelsen af evangeliet, må nødvendigvis have en økumenisk stil, for at dens melodi ikke skal lyde kakofonisk – men klinge i en symfoni.

#1344-27.04.2017 Amoris Laetitia, kapitel 5

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 5 i dansk oversættelse.

#1343-07.04.2017 Amoris Laetitia, kapitel 3

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 3 i dansk oversættelse.

#1342-21.03.2017 Amoris Laetitia, kapitel 2

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 2 i dansk oversættelse.

#1341-28.02.2017 Amoris Laetitia, kapitel 1

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 1 i dansk oversættelse.

#1340-16.02.2017 Amoris Laetitia i uddrag

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse i uddrag (indledning, kap. 4 og kap. 8) samt Vatikanets resumé af skrivelsen.

#1339-15.02.2017 Schönsborns fremlæggelse af Amoris Laetitia

Kardinal Christoph Schönborns præsentation af pave Frans’ postsynodale skrivelse Amoris Laetitia på en pressekonference i Vatikanet den 8. april 2016.

#1338-15.02.2017 Gradualitet og omvendelse

Catholica bringer her en artikel af Paris' tidligere ærkebiskop, kardinal Jean-Marie Lustiger (+ 2007), der viser hans store pastoralteologiske betydning.

#1337-29.09.2016 Ressourcement-teologien

Om ressourcement-teologien (den teologiske bevægelse, der fik stor betydning for Det 2. Vatikankonil), aggiornamento og traditionens hermeneutik.

#1336-25.06.2015 Kort gennemgang af pave Frans' miljøencyklika

En nyttig vejledning til en indledende læsning af encyklikaen Laudato Si'. Den vil være en hjælp til at forstå den overordnede tankegang og de grundlæggende temaer.

#1335-17.04.2015 Verdensdagen for kald 2015

"Vi kan kun give vort liv til missionen hvis vi er i stand til at træde ud af os selv. På denne 52. Verdensbededag for kald vil jeg reflektere over denne særlige ’exodus’, som kaldet er, eller rettere vort svar på det kald, Gud giver os", skriver pave Frans.

#1334-11.02.2015 Fastebudskab 2015

"En af de mest akutte udfordringer, som jeg her ønsker at berøre, er netop en globalisering af ligegyldigheden. Ligegyldigheden over for andre og for Gud er en reel fristelse selv for os kristne", siger pave Frans. 

#1333-05.12.2014 Pave Frans' tale i Europa-Parlamentet

"Tiden er inde til sammen at opbygge et Europa, som ikke handler om økonomi, men om menneskets hellighed og dets umistelige værdier", siger paven. 

#1332-28.10.2014 Pave Frans' tale ved afslutningen af bispesynoden

"Vi har - med en kollegialitetens og synodalitetens ånd - virkelig gennemlevet en 'synodeerfaring'", siger paven. 

#1331-16.06.2014 Pave Frans: Evangeliets Glæde

Pave Frans' første apostolske rundskrivelse Evangelii Gaudium, Evangeliets Glæde. 

#1330-22.11.2013 Pave Frans: Om sin tro og Kirken

Åbenhjertigt interview med pave Frans i det italienske jesuitter-magasin La Civiltà Cattolica.

#1329-24.05.2013 Personlig krise og glæde over Guds skaberværk

Om Niels Stensens vej over naturvidenskaben til Gud.

#1328-04.03.2013_"Herren lader ikke sin båd synke!"

Pave Benedikt XVIs sidste generalaudiens onsdag den 27. februar 2013 - dagen før sin abdikation.

#1327-20.02.2013_Pavens tale til det romerske præsteskab

Pave Benedikt XVIs tale til det romerske præsteskab torsdag den 14. februar 2013.

#1326-18.02.2013_"At vende om til Gud af ganske hjerte"

Pave Benedikt XVIs prædiken den 13. februar 2013 ved Askeonsdagsmessen i Peterskirken.

#1325-03.01.2013_Verdensdagen for fred

"Salige er de som stifter fred" er temaet for pave Benedikt XVIs budskab til Verdensdagen for fred den 1. januar 2013.

#1324-01.08.2012_Kardinal Newman og lægfolkets rolle

Kardinal Newman (1801-1890) er for længst blevet erklæret for én af forløberne for Andet Vatikankoncil.

#1323-24.04.2012_Én person i to naturer

Om person og natur i mødet mellem græsk filosofi og kristen tro.

#1322-01.03.2012_Kommuniké om Troens År

Kommuniké fra Troslærekongregationen med pastorale anbefalinger til afviklingen af Troens År.

#1321-01.03.2012_Porta Fidei - om Troens År 

Pave Benedikt XVIs apostoliske rundskrivelse "moto proprio data": Porta Fidei - Troens Dør - en introduktion til Troens År.

#1320-13.02.2012_Levadas tale på overgrebssymposium 

Åbningstale af kardinal Wiliam Levada, præfekt for Troslærekongregationen, holdt på det pavelige Gregoriana universitet den 6. februar 2012 i forbindelse med symposiet "Mod helbredelse og fornyelse".

#1319-22.12.2011_Om religionsfriheden 

Ungdommen som en vigtig ressource for samfundet og for Kirken, uddannelse og oplæring i retfærdighed og fred er temaet for Benedikt XVIs budskab til Verdensfredsdagen den 1. januar 2012.

#1318-15.12.2011_Om religionsfriheden 

Om trosfrihedens vilkår i verden og den europæiske respons - frihed til at tro, tænke og tale.

#1317-04.11.2011_Paven i "hedningernes forgård" 

I fire store taler til det verdslige samfund argumenterer Benedikt XVI for religionens afgørende bidrag til samfundets fælles bedste.

#1316-03.10.2011_Pavens tale i den tyske Bundestag 

Positivistiske begrundelser har udelukket troen fra politikkens område til skade for retfærdighed og fred, sagde pave Benedikt XVI i sin tale til den tyske Bundestag den 22. september.

#1315-01.09.2011_Ligklædet i Torino 

Intet relikvie har delt vandene som Torinoklædet, såvel i den religiøse som i den videnskabelige verden.

#1314-18.08.2011_En verden med ikoner 

Ikonen er et vindue gennem hvilket man skuer ind i Gudsrigets skønhed og herlighed. Ikonen erforkyndelse i form, farve og skønhed.

   #1313-04.07.2011_Den katolske Kirkes situation i Kina

Et kinesisk mundhed siger, at jo tættere du kommer kejseren, jo tættere kommer du på dragens kløer. Det mærker Kinas katolikker især i disse tider.

   #1312-01.06.2011_Pavens budskab til Verdensungdomsdagen 2011

"Plantet og opbygget i Jesus Kristus, fast i troen" er temaet for pave Benedikt XVIs budskab til den 26. Verdensungdomsdag, der afholdes i Madrid den 16.-21. august 2011.

   #1311-24.05.2011_Religion, respekt og revolution

At forstå religionens kulturelle og sociale væsen og dens historiske rolle i Mellemøsten er afgørende for, om Vesten kan spille en meningsfuld rolle i at medvirke til at stabilisere regionen med en interreligiøs dialog, der udviser dyb respekt for islam, mener Storbritanniens forhenværende premierminister.

    #1310-23.03.2011_Om de jødisk-kristne relationer

Pave Benedikts nye bog om Jesus af Nazareth, især dens kommentar om Mattæus-evangeliets anklager mod jøderne, er blevet hilst velkommen af mange rabbinere og jødiske intellektuelle.

   #1309-01.03.2011_Pavens fastebudskab 2011

"I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham" (Kol 2,12).

   #1308-18.02.2011_Europas marginaliserede kristne

Er intolerance og diskrimination mod kristne et reelt problem i Europa? "Ja", mener en østrigsk jurist og katolsk teolog.

   #1307-14.02.2011_Verbum Domini - et nyt dokument om Bibelen

Den store bispesynode i Rom 2008 havde Bibelen som tema. Nu er der kommet et såkaldt postsynodalt dokument fra pave Benedikt XVIs hånd.

   #1306-11.01.2011_Skal de religiøse arve jorden?

Er sekulariseringen i de vestlige samfund et tegn på, at religionen har udspillet sin rolle? Nej, mener artiklens forfatter. Demografiske omvæltninger over hele verden og ændringer i befolkningssammensætningen i de enkelte lande vil betyde en opblomstring af religionen - også i den vestlige verden.

   #1305-17.12.2010_Den nordiske Lourdesvalfart 

Filmen "Miraklet i Lourdes" har skabt fornyet interesse for den franske pilgrimsby. Den katolske Kirke i Norden har lang tradition for at arrangere valfart til byen, der årligt tiltrækker millioner af pilgrimme.

   #1304-02.12.2010_På vej mod en ny moral 

Pave Benedikt XVI skabte store overskrifter verden over med hans revurdering af brugen af kondomer til bekæmpelse af smitteoverførsel. Hvad er baggrunden for hans udtalelser?

  #1303-22.11.2010_Naturvidenskab og teologi 

Naturvidenskab og teologi beskæftiger sig med forskellige typer af spørgsmål. Alligevel har de noget at sige hinanden, idet de begge søger sandheden gennem rationelle argumenter.

  #1302-05.11.2010_Undervejs mod præstegerningen 

Pave Benedikt XVIs personlige brev fra den 18. oktober til de studerende på præsteseminarerne verden over.

  #1301-08.10.2010_Den skønhed der frelser 

Anmeldelse af Aidan Nichols, O.P. bog "Redeeming Beauty: Soundings in Sacral Aesthetics" - betragtninger over kunsten som en vej til udvikling af troen.

 #1300-23.09.2010_Pavens prædiken ved saligkåringen af kardinal Newman 

Cor ad cor loquitur - "Hjerte taler til hjerte" var kardinal Newmans motto. Den 19. september blev den engelske præst, underviser, skribent og intellektuelle personlighed saligkåret under pave Benedikts besøg i Storbritannien.

 #1299-20.08.2010_Seksuelt misbrug og Kirkens seksuallære 

Udgør misbrugstilfældene i kirkelige institutioner også et problem, som har med "systemet" at gøre - som resultat af en vekselvirkning mellem menneskets psykoseksuelle konstitution, forpligtelsen til cølibat og Kirkens seksuallære?

 #1298-06.08.2010_Overgrebssagerne og den kanoniske proces 

Den amerikanske Bispekonference har udsendt en række spørgsmål og svar til tydeliggørelse af den kanoniske proces i forbindelse med behandling af seksuelle overgreb mod børn og unge begået af katolske præster og diakoner.

 #1297-30.07.2010_Er der rationalitet i religionerne? 

- eller hvordan man kan bevise Guds eksistens med nødvendighed.

 <link file:/Catholica_files/1297/ _blank - "Initiates file download">#</link>1296-02.07.2010_Barnets rettigheder og situation

Barnets situation og rettigheder set ud fra et kristent perspektiv. Oplæg af Maria Elizabeth Fongen (medarbejder på det katolske bispedømme Oslos familiecenter) holdt på Den nordiske Familiekongres i Jönköping, Sverige, den 15. maj 2010.

 #1295-21.05.2010_Foregiv ikke en falsk styrke

De nye tilfælde af seksuelt misbrug begået af katolske præster rejser flere spørgsmål.

#1294-12.05.2010_Pinsenovene

I Kirkens fromhedsliv er pinsenovenen, en særlig bøn til Helligånden i de ni dage umiddelbart før pinse, en kendt andagtsform.

#1293-23.04.2010_Pædofili er ikke udelukkende et katolsk fænomen

Der må indføres foranstaltninger til hindring af overgreb i alle organisationer, der har med børn at gøre, mener svensk forsker og skribent.

#1292-08.04.2010_Påskeprædiken

Om opstandelsen, påsketroen og disciplene ved Emmaus. Prædiken af pastor Jesper Fich holdt påskemorgen, søndag den 4. april, i Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg.

#1291-28.03.2010 Av min Kirke...

Læserbrev foranlediget af de seneste års afsløringer af de mange overgreb på børn og unge begået af katolske præster og ordenfolk i en række lande.

#1290-10.03.2010_Korsvejsandagt - med den hellige Pauli ord

Korsvejen er en andagt til minde om Jesu Kristi lidelse og død. Den består af 14 (nogle gange 15) afsnit, som kaldes "stationer". I næsten alle kirker findes en korsvej. Ved at gå fra station til station følger man i ånden Jesus på den tunge vej fra domsfældelsde over korsfæstelsen på Golgata og til graven.

#1289-26.02.2010 Troslærekongregationen - Vatikanets omdrejningspunkt

Troslærekongregationen står bag planerne om at give utilfredse anglikanere mulighed for at søge optagelse i Den katolske Kirke. Op gennem tiderne har kongregationen spillet forskellige roller, men dens nuværende position berettiger den til sit gamle øgenavn, la suprema 

#1288-15.2.2010 Om kristendommens rødder i jødedommen

I oktober 2009 ledede søster Sofie Hamring O.P. i Sankt Andreas Kirke i Ordrup et seminar om temaet "Kristendommens rødder i jødedommen" - en appetitvækker til hendes bog "Om jag glömmer dig, Jerusalem - Möten mellan judendom och kristendom".

 #1287-5.2.2010 Pavens budskab for Verdensdagen for de syge

Torsdag den 11. februar fejrer Kirken den 18. Verdensdag for de syge. Dette falder i år sammen med 25-års jubilæet for Det pavelige Råd for sundhedsarbejdere.

#1286-29.01.2010 Tro og fornuft hos Ratzinger

Foredrag af cand.theol. Niels Christensen belyser pave Benedikts forståelse af en "korrelation" og "komplementaritet" mellem tro og fornuft: Tro uden fornuft er blind, fornuft uden tro er hjerteløs.

#1285-22.01.2010 Stamcelleforskningens dilemma

I USA debatteres til stadighed en række bioetiske problemstillinger omkring abort, eutanasi og stamcelleforskning. Efter at præsident Obama i marts 2009 satte den af præsident Busch indførte lovgivning om forbud mod forskning i humane stamceller ud af kraft, er denne diskussion intensiveret.

#1284-08.01.2010 Muslin anmelder biskops bog

Er det den samme Gud? Dette spørgsmål er blevet diskuteret intenst det seneste halve år oven på biskop Niels Henrik Arendts udgivelse af bogen "Er det den samme Gud?". Safet Bektovic fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Teologisk Fakultet på Københavns Universitet, anmelder bogen.

#1283-17.12.2009 Ærkebiskop Lwanga: Om klimaretfærdighed

Fredag den 11. december prædikede vicepræsident for Caritas Internationalis, ærkebiskop Cyprian Kizito Lwanga af Kampala, Uganda, over emnet klimaretfærdighed i Sankt Ansgar Kirke i København.

#1282-11.12.2009 Kardinal Suenens: Maria - Guds udvalgte

Kardinal Suenens (1904-1996), der var Den katolske Kirkes primas i Belgien, ærkebiskop af Mechelen-Bruxelles, spillede en betydelig rolle som moderator ved Det andet Vatikankoncil. Udover at han i en række teologiske værker på magtfuld vis behandlede emner som apostolatet og de troendes medansvar for Kirken, skrev han også nogle meget personlige Maria-meditationer.

#1281-04.12.2009 De nordiske biskopper: Om helligholdelse af søndagen

"'Sine dominico non possumus!2 Uden denne gave fra Herren, uden Herrens dag kan vi ikke leve'. Således svarede i året 304 nogle kristne fra Abitene i vore dages Tunesien, da de var blevet pågrebet ved søndagens forbudte eukaristifejring og ført for en dommer".

 #1280-25.11.2009 Kirken, internettet og evangelisering

På det sidste Pastoralrådsmøde i november 2009 skitserede bispedømmets informationschef Niels Messerschmidt en række af de udfordringer og problemstillinger, som forkyndelse på internettet stiller Kirken overfor.

 #1279-23.11.2009 Synoden på Nyborg Strand 40 år efter

På sit sidste møde i valgperioden markerede Pastoralrådet 40-året for synoden på Nyborg Strand og havde i den anledning indbudt Erling Tiedemann til at fortælle om begivenheden og sætte den ind i en nutidig sammenhæng.

 #1278-08.11.2009 Tidsnær forkyndelse

På præsterådsmødet i november havde sognepræst Jesper Fich fået til opgave at sige noget om tidsnær forkyndelse. Det måtte ikke vare mere end syv minutter. Her er så, hvad det blev til.

 #1277-06.11.2009 Messen gennem tiderne

I store træk gennemgår artiklen, hvorledes messeliturgien løbende har forandret sig gennem Kirkens historie.

 #1276-22.10.2009 Hvad betyder ordet Katolsk?

I et festskrift udgivet i anledning af 75 års jubilæum på Sankt Josefs Skole i Roskilde skrev biskop Hans L. Martensen et indlæg om betydningen af ordet katolsk.

 #1275-27.09.2009 Ærkebiskop Hilarion på besøg hos paven

Vil det "tredje Rom" blive genforenet med det "første Rom"? spørger forfatteren og noterer, at et nyligt møde mellem ærkebiskop Hilarion og pave Benedikt måske kan markere et vendepunkt i forholdet mellem Den ortodokse og Den katolske Kirke.

 #1274-25.09.2009 Ved pastor Georg Niblers begravelse

Den 15. september 2009 døde pastor Georg Nibler, og den 25. september 2009 forestod biskop Czeslaw rekviemmessen i Sankt Ansgars Domkirke med efterfølgende begravelse på Katolsk Vestre Kirkegård. Artiklen gengiver biskoppens prædiken ved messen.

 #1273-22.08.2009 Brevet til dr. Barth

Den 23. juni 2003 besvarede daværende kardinal Joseph Ratzinger en henvendelse fra dr. phil. Heinz-Lothar Barth. Svaret er interessant, fordi det afspejler den nuværende paves afbalancerede holdning til fremtiden for den romerske messeordning.

 #1272-14.07.2009 Elsebet Kieler: Troens holdning

I år for 60 år siden påbegyndte mag. art. Elsebet Kieler en årelang indsats med undervisning af ikke mindst unge i både troslære og trosliv. Et spin-off af denne undervisning var et lille hæfte med titlen Troens holdning

#1271-09.07.2009 Jørgen Nybo Rasmussen: Ælnoth - Katolsk historisk Forening for Danmark

Den 10. juli 2009 fylder lederen af bispedømmets historiske arkiv Jørgen Nybo Rasmussen 80 år og har i den forbindelse varslet sin tilbagetræden. Som udtryk for en hyldest til ham for hans bærende kirkehistoriske indsats bringer catholica.dk et uddrag fra hans beretning om foreningen Ælnoths historie fra 30-års jubilæet 14. juni 2008

#1270-25.06.2009 Stephan Ch. Kessler: Monastisk mystik på bibelsk grundlag

En artikel om teori og praksis i kontemplationen hos pave Gregor den Store

#1269-10.06.2009 Elsebet Kieler / Hanne Gregersen: Isaks ofring til debat

En debat i Kristeligt Dagblad gør et afsnit i en bog af Elsebet Kieler fra 1955 særdeles relevant

#1268-07.06.2009 Benedikt XVI: Den naturlige lov som vejleder

Ved det seneste møde i Det pavelige Akademi for Socialvidenskaberne talte pave Benedikt til medlemmerne om den naturlige lov som vejleder

#1267-01.06.2009 Else Marie Kjerkegaard: Guds Moder og Himlens Veninde

Lisbeth Smedegaard Andersens bog om Guds Moder Maria, læst og anmeldt af Else Marie Kjerkegaard

#1266-16.05.2009 Benedikt XVI: Søg Gud, og I vil få fred

Under sin rejse i Det hellige Land aflagde pave Benedikt XVI besøg hos staten Israels præsident og holdt i den forbindelse den tale, som bortset fra en indledende hilsen er gengivet i denne artikel

#1265-11.05.2009 Jacob Thomsen: Er det den samme Gud?

Anmeldelse af biskop Niels Henrik Arendts bog Er det den samme Gud? Gud i kristendommen og andre religioner

#1264-04.05.2009 Giacomo Biffi: Tre gaver til vor forvirrede og urolige tid

Ved en gudstjeneste i anledning af 900 året for Anselm af Canterbury's død prædikede Bolognas tidligere ærkebiskop, kardinal Giacomo Biffi

#1263-22.04.2009 Raniero Cantalamessa: Indtil døden, ja, døden på et kors

Langfredag 2009 prædikede den pavelige husprædikant, kapucinerpræsten Raniero Cantalamessa under liturgien i Peterskirken

#1262-07.04.2009 E. Christian Brugger: Stamceller - for begyndere

I den offentlige debat omtales stamceller ofte, som om begrebet var éntydigt. Sagen er imidlertid, at der findes forskellige slags stamceller, og at de etiske overvejelser derfor også må være mere nuancerede.

#1261-12.03.2009 Benedikt XVI: Brev fra paven til biskopperne

Som opfølgning på sagen om ophævelse af ekskommunikationen af fire Lefebvre-biskopper har pave Benedikt XVI den 10. marts 2009 sendt et brev til alle biskopper i Kirken. Brevet blev officielt offentliggjort den 12. marts 2009 ved en pressekonference i Vatikanet.

#1260-07.03.2009 Charles Chaput: Karakter og situation

"Det er menneskene, der skaber historien - ikke omvendt," sagde Denvers ærkebiskop, Charles Chaput, da han den 24. februar 2009 talte ved en sponsor-brunch for forretningsfolk i Toronto, Canada

#1259-27.02.2009 Den katolsk-muslimske Dialogkomité: En fælles fredens kultur

I dagene 24. - 25. februar 2009 afholdt Den katolsk-muslimske Dialogkomité  sit årlige møde og udsendte efter mødet en fælles erklæring, der her bringes som artikel

#1258-24.02.2009 Siegfried Wiederhofer: Joseph Ratzingers teologi

12. november 2008 holdt Siegfried Wiederhofer, en af Benedikt XVI's tidligere assistenter, en tale ved indvielsen af Joseph Ratzingers/Benedikt XVI's Stiftelse i München. Stiftelsen er et projekt, båret af en gruppe tidligere doktorats- og forskerstuderende hos professor Joseph Ratzinger - en gruppe, som er kendt som Der Schülerkreis

#1257-14.02.2009 La Civiltà Cattolica: Laïcitet på fransk - og på italiensk

Jesuiterordenens italienske 14-dages tidsskrift, La Civiltà Cattolica, har i sit julinummer 2008 offentliggjort en ledende artikel om udviklingen af begrebet laïcité på begge sider af alperne - en udvikling, som også er interessant i et land, hvor nogen mener, at religion ikke skal fylde så meget i det offentlige rum

#1256-29.01.2009 Czeslaw Kozon: Benådning af holocaustbenægter?

I anledning af debatten om omhævelsen af ekskommunikationen af fire biskopper tilhørende Lefebvre-bevægelsen har biskop Czeslaw Kozon den 28. januar 2008 offentliggjort en udtalelse, der her bringes som artikel

#1255-13.01.2009 Christian Alsted: Kærlighed uden lige

Prædiken ved festgudstjeneste i Jerusalemskirken i anledning af dennes og Metodistkirkens 150 års jubilæum i Danmark, søndag, den 11. januar 2009

#1254-11.01.2009 Cardinal Van Thuân Observatoriet: Dignitatis Personae - en sammenfatning

Den 12. december 2008 udsendte Troslærekongregationen med titlen Dignitatis Personae en redegørelse for en række bioetiske spørgsmål. Denne artikel indeholder en sammenfatning af det omfattende dokument

#1253-09.01.2009 Michael Karbo: Friedrich von Hügel og The Mystical Element of Religion

Friedrich von Hügel er en af Victoria-tidens store katolske forfattere. Hans analyse af religionen og dens udtryk kulminerer i teorien om de tre elementer, der fortsat er aktuel og værd at beskæftige sig med. Artiklen giver en kort introduktion til von Hügels tanker

#1252-04.01.2009 Benedikt XVI: Budskab til Verdensfredsdagen 2009

Bekæmp fattigdom for at skabe fred. Det er den gennemgående tanke i pave Benedikts årlige budskab på nytårsdag

#1251-02.01.2009 Erling Tiedemann: Hvad sagde han da, paven?

I juledagene 2008 var medierne fyldt med angreb på pave Benedikt XVI, som ifølge dem skulle have ønsket at gøre julen sur for de homoseksuelle. Men hvad sagde paven egentlig, og hvad handler det nærmere om?

#1250-21.12.2008 Wilfrid Stinissen: Eukaristi som offermåltid

Eukaristien er ikke kun et offer og heller ikke kun et måltid. Den er både offer og måltid. Den er et offermåltid.

#1249-04.12.2008 Christoph Schönborn: Tre gange nej til livet

Den 27. marts 2008 prædikede kardinal Christoph Schönborn i Nadversalen i Jerusalem i forbindelse med et møde for katolske biskopper, der blev holdt i "Domus Galilaeae" 24. - 29. marts 2008

#1248-29.11.2008 Erling Tiedemann: Reformatorisk After Dinner Speech

24. - 25. november 2008 afholdt kirkeministeren en konference på Hotel Koldingfjord med temaet "Vor lutherske arv og udfordring". Denne artikels forfatter var af ministeren indbudt til at holde en after dinner speech, som han gav ovenstående titel

#1247-16.11.2008 Katolsk-Muslimsk Forum: Redskaber for kærlighed og samklang

Sluterklæring fra Katolsk-Muslimsk Forum, som mødtes til et første seminar i Vatikanet den 4. - 6. november 2008

#1246-10.11.2008 Bispesynoden 2008: Synodens budskab til hele gudsfolket

Ved afslutningen af bispesynoden, der havde temaet Guds ord i Kirkens liv og mission, sendte synodefædrene hele gudsfolket et opsummerende budskab, der på en måde sammenfatter Bibelens forkyndelse og kristentroen

#1245-30.10.2008 Michel Jorrot: Prædiken til Allehelgensdag

Som optakt til årets højtideligholdelse af festen for Alle Helgen bringes her en prædiken af Clervaux-klostrets abbed

#1244-26.10.2008 Den europæiske kristen-muslimske konference 2008: Borgere og troende - ikke borgere eller troende

I dagene 20. - 23. oktober 2008 afholdtes i Mechelen i Belgien en europæisk kristen-muslimsk konference, som afsluttedes med vedtagelsen af en fælles erklæring med overskriften "At være borger i Europa og en troende person: Kristne og muslimer som aktive partnere i europæiske samfund"

#1243-24.10.2008 Georg Müller: Et nordisk bidrag på bispesynoden

På den igangværende bispesynode om Guds ord i Kirkens liv og mission talte biskop Georg Müller, Trondheim, på den nordiske bispekonferences vegne

#1242-24.10.2008 Benedikt XVI: Lectio Divina og videnskabelig eksegese

Under bispesynoden om Guds ord fremkom pave Benedikt XVI efter pausen den 14. oktober 2008 med en refleksion, som gengives i denne artikel

#1241-20.10.2008 Benedikt XVI: Glæden ved Guds ord

Den første dag under den igangværende bispesynode i Rom blev indledt med, at pave Benedikt reflekterede over Salme 119

#1240-15.10.2008 Benedikt XVI: Når Gud taler, søger han altid et svar

Ved åbningen af bispesynoden i Rom prædikede pave Benedikt under messen i kirken Sankt Paul uden for Murene

#1239-05.10.2008 Benedikt XVI: Vestlig teologi og europæisk kulturs rødder

På sin pilgrimsrejse til Lourdes passerede pave Benedikt XVI Paris, hvor han den 12. september 2008 talte til den franske kulturelite ved det møde i Collège des Bernardins

#1238-24.09.2008 Præsident Nicolas Sarkozy og pave Benedikt XVI: Præsidenten og paven om laïciteten

Ved modtagelsen den 12. september 2008 i Palais de l'Elysée talte både den franske præsident Nicolas Sarkozy og pave Benedikt, og begge kommenterede begrebet laïcité - et ord, der er svært at oversætte til andre sprog

#1237-16.09.2008 Christiana Reemts: Vejen fra Babylon til Jerusalem

Med en række bibelcitater og citater af den hellige Augustin, udlægger forfatteren begrebet vejen og viser, hvordan Kristus netop er den vej, som fører til Faderen

#1236-02.09.2008 Alf Härdelin: Gudstjeneste - på vej mod at skue Gud

Middelalderens teologi, liturgi og kirkekunst er et hele, hvor fortid, nutid og fremtid går i ét

#1235-28.08.2008 Fra Zenit: Tro og politik - sammen går det bedre

Religion har ikke alene en plads i det offentlige rum; et demokrati har brug for input fra religiøs moral og overbevisning for at forblive sundt og stærkt, siger ærkebiskop Charles Chaput i et interview med Zenit. Og at sætte religionen ud af spillet er den hurtigste vej til at ødelægge demokratiet, tilføjer Denvers ærkebiskop, som er aktuel med bogen Giv kejseren - om at tjene sit land ved at praktisere sin katolske tro i det politiske liv.

#1234-13.08.2008 Lillian Kristensen: Sankt Isidor af Sevilla - internettets skytshelgen?

Internettet er ikke til at komme uden om! Der findes både godt og ondt. Der er, om noget steds, brug for en skytshelgen, der kan gå i forbøn for os, der dagligt færdes på nettet, skriver artiklens forfatter, som selv er intensiv bruger af nettet

#1233-04.08.2008 Elsebet Kieler: Katolsk livssyn og nordisk folkekarakter

Den 4. august var Elsebet Kielers fødselsdag, og havde hun levet i dag, ville hun i 2008 være fyldt 90 år. I taknemmelig respekt for, hvad hun i sin tid betød for en hel generation af unge katolikker, bringes her en artikel, som hun i 1949 fik optaget i det daværende tidsskrift CATHOLICA

#1232-02.08.2008 Benedikt XVI: Økumenisk gudstjeneste i Sydney

I forbindelse med Verdensungdomsdagene i Australien prædikede pave Benedikt ved en økumenisk gudstjeneste i Saint Mary's domkirke i Sydney

#1231-27.07.2008 Benedikt XVI: En ny sal ovenpå

Gid denne 23. Verdensungdomsdag må opleves som en ny sal ovenpå, sagde pave Benedikt i sin prædiken ved den afsluttende højmesse i Sydney

#1230-01.07.2008 Dionigi Tettamanzi: Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust

Brev til ægtefæller, der er blevet separeret eller skilt, eller som har giftet sig igen. Overskriften citerer Salme 34, 19

#1229-26.06.2008 Czeslaw Kozon: Religion hører til i det offentlige rum

I et indlæg på hjemmesiden kristendom.dk har biskop Czeslaw sat tingene på plads, når det handler om religionens plads og opgave i det offentlige rum. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her som artikel.

#1228-21.06.2008 Pierre-Marie Carré: Hvordan taler kristne og muslimer om Gud?

I en erklæring fra de franske biskoppers kommission vedrørende lærespørgsmål, underskrevet af formanden, ærkebiskop Pierre-Marie Carré, sammenholdes de to monoteistiske religioners tale om Gud

#1227-21.06.2008 Celestino Migliore: Forpligtelse til nødvendige handlinger for at redde liv

Under De forenede Nationers 62. generalforsamling holdt Den hellige Stols permanente observatør, ærkebiskop Celestino Migliore, en tale om de fremskridt, der er opnået i virkeliggørelsen af Erklæringen vedrørende forpligtelsen på HIV/AIDS-området  og Den politiske Erklæring om HIV/AIDS.

#1226-13.06.2008 Fra Zenit: Biskopper og bevægelser

I slutningen af maj 2008 var omkring 150 biskopper samlet til konference om de kirkelige bevægelsers rolle. Temaet for konferencen kunne udtrykkes ved nogle ord, som Benedikt XVI havde henvendt til de tyske biskopper: "Jeg beder jer om at møde bevægelserne med megen kærlighed". En af hovedtalerne var fr. Arturo Cattaneo, der er professor i kanonisk lov. Denne artikel gengiver en samtale, han havde med Zenit om emnet.

#1225-01.06.2008 Kirsten Nielsen: Bibelens poetiske tale om Gud

Ved en højtidelighed i forbindelse med Det danske Bibelselskabs repræsentantskabsmøde  modtog professor Kirsten Nielsen  Bibelselskabsprisen for 2008 og kvitterede med en tale, der her bringes som artikel

#1224-14.05.2008 Erling Tiedemann: At finde et helligt rum

Anmeldelse af abbed Christopher Jamisons bog om klostervisdom for moderne mennesker

#1223-08.05.2008 Benedikt XVI: Tale ved økumenisk møde i New York

Under overskriften Et trofast vidnesbyrd om evangeliet er så presserende som nogensinde før talte pave Benedikt XVI ved et møde i New York

#1222-06.05.2008 Niels Engelbrecht: Prædiken ved Jakobs begravelse

Den 5. maj blev Jakob Haugen-Kossmann begravet fra Sankt Therese Kirke. Denne artikel indeholder den prædiken, som sognepræst Niels Engelbrecht holdt under rekviemmessen

#1221-30.04.2008 Benedikt XVI: Pavens tale i De Forenede Nationer

Under sit ophold i USA i april 2008 talte pave Benedikt XVI blandt andet ved et møde i De Forenede Nationers generalforsamling. Talen, der har vakt international opmærksomhed, bringes her som artikel

#1220-20.04.2008 Bruno Forte: Hvordan tegner fremtiden sig for kristendommen?

Det er vigtigt at klargøre sig de særlige forhold, som kendetegner kristentroen i Vesten i dag. Om det talte ærkebiskoppen af Chieto-Vasto i Italien ved et møde i det romerske kulturcenter Saint-Louis-des-Français. Hans indlæg bringes her som artikel

#1219-09.04.2008 Danske Kirkers Råd: Svar til 138 lærde muslimer

På sit årsmøde den 29. marts 2008 har Danske Kirkers Råd i enighed besluttet at sende et svar på brevet fra 138 lærde og ledende muslimer. Svaret bringes her som artikel.

#1218-29.03.2008 Michel Sabbah: Påskebudskab fra Jerusalem

Vi har brug for ledere, der er rede til at give deres liv for fredens skyld, skriver den latinske patriark af Jerusalem, ærkebiskop Michel Sabbah, i sit sidste påskebudskab, der her - sammen med hans påskeprædiken - bringes som artikel

#1217-25.03.2008 Charlotte Thaarup: Gå til kilderne

Efter mange års venten er Olivier Clément's bog Kilder - kirkefædrene om troens liv. Tekster og kommentarer blevet oversat til dansk

#1216-15.03.2008 Michel Jorrot: Prædiken til palmesøndag

Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør

#1215-08.03.2008 Jesper Fich: De professionelle håbere

Under CEEC's møde i Danmark i dagene 6. - 9. marts prædikede biskoppens skolekonsulent, pastor Jesper Fich ved en messe i Sankt Josefs Karmel

#1214-06.03.2008 Jacob Thomsen: Thomas Kingo som bodsprædikant

Fastetid er tid for bod og omvendelse, og et nærmere studium af nogle af Kingos salmer kan vise, at disse religiøse begreber har større borgerret i den lutherske kirke, end mange måske tror

#1213-27.02.2008 Godfried Danneels: Ingen påskedag uden en langfredag

Man kan ikke vælge mellem påskesøndag og langfredag. Begge hører de med i kristenlivet. En betragtning til fastetiden af den belgiske primas

#1212-18.02.2008 Benedikt XVI: Forelæsningen, som ikke blev holdt

Artiklen indeholder den forelæsning, som pave Benedikt ville have holdt på La Sapienza universitetet i Rom

#1211-03.02.2008 Bernhard Körner: Bønnen for "de arme sjæle"

Om Guds forløsende kærlighed og vor solidaritet i bønnen

#1210-27.01.2008 Czeslaw Kozon: Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke søndag, den 27. januar 2008 på festen for det katolske bispedømmes værnehelgen, den hellige Ansgar

#1209-21.01.2008 Raniero Cantalamessa: Åndens nøgterne rus

"Drik, drik, drik," formaner kirkefædrene os uafbrudt om. Men hvor kan vi finde den drik, som gør os berusede af nåden og nøgterne i forstanden? Hvor findes Åndens nøgterne rus?

#1208-09.01.2008 Ulrik Sverdrup-Thygeson: Ægteskabet - institution med fremtid?

Med udgangspunkt i udviklingen i Norge beskriver artiklen nogle generelle strømninger i den vestlige kultur, som for alvor truer ægteskab og familieliv

#1207-25.12.2007 Benedikt XVI: Pavens juleprædiken 2007

Ved midnatsmessen i Peterskirken julenat 2007 holdt pave Benedikt XVI en prædiken, hvis tekst her bringes som artikel

#1206-17.12.2007 Birgit Stephenson: Kampen om sandheden

En anmeldelse af den omstridte film Det Gyldne Kompas, der bygger på Philip Pullman's trilogi med fællestitlen His Dark Materials

#1205-08.12.2007 Diarmuid Martin: Økonomien og den menneskelige virkelighed

Økonomi skal ikke adskilles fra den menneskelige virkelighed, sagde ærkebiskop Diarmuid Martin, da han i tilknytning til FN's generalforsamling markerede 40-året for pave Paul VI's rundskrivelse "Populorum Progressio". Denne artikel rummer ærkebiskoppens tale

#1204-30.11.2007 Pave Benedikt XVI v/ kardinal Tarcisio Bertone: Et svar med en indbydelse

Gennem sin statssekretær, kardinal T. Bertone, har pave Benedikt XVI den 19. november 2007 svaret på den henvendelse, som 138 lærde og ledende muslimer havde rettet til ham og til alle andre kristne kirkeledere. Pavens svar er blevet offentliggjort den 29. november 2007 og bringes her som artikel

#1203-30.11.2007 138 lærde og ledende muslimer: Brev fra 138 muslimer

Den 13. oktober 2007 sendte 138 lærde og ledende muslimer et brev til  pave Benedikt XVI samt til alle andre kristne kirkeledere. Brevet bringes her som artikel

#1202-25.11.2007 Erling Tiedemann: Om at høre og at se

Artiklen om at høre og at se i både GT og NT indeholder et materiale, som for en del år siden blev brugt i P1-udsendelserne Ved dagens begyndelse. Den til grund liggende måde at læse bibeltekster på kan minde dels om kirkefædrenes tilgang, dels om, hvad der i moderne katolsk eksegese betegnes som den kanoniske indfaldsvinkel

#1201-18.11.2007 Tine Lindhardt: Den Nye Aftale

Den Nye Aftale er den korte titel på en oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk. Bogen er forsynet med et efterord, der giver baggrunden for Bibelselskabets udgivelse. Med forfatterens og forlagets tilladelse bringes dette efterord her som artikel

#1200-14.11.2007 Daniel Otzen: Den femte revolution

Anmeldelse af journalist Lone Frank's bog "Den Femte Revolution: Fortællinger fra hjernens tidsalder"

#1199-01.11.2007 Troslærekongregationen: Troslærekongregationen om vegetativ tilstand

USA's katolske bispekonference har stillet Troslærekongregationen to spørgsmål vedrørende tilførsel af føde og væske ad kunstig vej til en patient, der befinder sig i såkaldt vegetativ tilstand. Denne artikel indeholder kongregationens svar samt dens egne kommentarer hertil

#1198-27.10.2007 Anders Piltz: Kristusbrevet

En prædiken til Allehelgens dag

#1197-22.10.2007 Erling Tiedemann: Et indlæg om et åbent brev

I anledning af, at 138 ledende muslimer har sendt et åbent brev til pave Benedikt og andre kirkeledere, afholdt Islamisk-Kristent Studiecenter den 22. oktober 2007 et møde. Denne artikel indeholder Erling Tiedemanns manuskript til et indledende panelindlæg

#1196-18.10.2007 Kirsten Kjærulff: Kvindelig præstetjeneste - set med katolske øjne

I en nylig udkommen bog om kvindelige præster har Kirsten Kjærulff skrevet kapitlet om Den katolske Kirkes syn på spørgsmålet. Nettidsskriftet har med tak taget imod forfatterens tilbud om at måtte bringe dette kapitel som artikel

#1195-09.10.2007 Fra Zenit: Lyset i Moder Teresas mørke

I et interview gør fader Brian Kolodiejchuk sig nogle tanker om sin nye bog og om det indre liv, som Moder Teresa holdt skjult for verden. Fader Kolodiejchuk er præst i Kærlighedens Missionærer og postulator for helgenkåringen af den salige Moder Teresa af Calcutta

#1194-04.10.2007 Bernt I. Eidsvig: Modstand mod kønsneutral ægteskabslov

Den norske regering har offentliggjort et såkaldt høringsnotat med titlen Forslag om felles ek-teskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Denne artikel gengiver Oslo katolske bispedøm-mes høringssvar

#1193-30.09.2007 Benedikt XVI: Tale til frivillige medarbejdere

Under sit besøg i Østrig i anledning af valfartsstedet Mariazell's 800 års jubilæum talte pave Benedikt søndag, den 9. september i koncerthuset i Wien til en stor forsamling af frivillige i det kirkelige arbejde

#1192-23.09.2007 Benedikt XVI: Prædiken i Stephansdom

Under Benedikt XVI's pilgrimsrejse 7. - 9. september 2007 til Østrig prædikede paven om søndagen i Stephansdom i Wien

#1191-19.09.2007 Benedikt XVI: Prædiken i Mariazell

I dagene 7. - 9. september 2007 rejste pave Benedikt XVI som pilgrim til valfartsbyen Mariazell og til andre steder i Østrig af særlig interesse for katolske kristne

#1190-16.09.2007 Walter Kasper: Kristi lys og Kirken

Den 5. - 9. september 2007 afholdtes i Sibiu/Hermannstadt den tredje Europæiske Økumeniske Forsamling. Ved åbningssessionen talte formanden for Det pavelige Råd for Kristen Enhed, kardinal Walter Kasper, der blandt andet kommenterede Troslærekongregationens seneste erklæring om katolsk kirkeforståelse

#1189-13.09.2007 Jette Thomsen: Gregoriansk sang - som en vej til bøn

En artikel om den gregorianske sangs store betydning i Den katolske Kirke, forklaret og illustreret med konkrete eksempler, som kan høres ved klik på links i artiklen

#1188-09.09.2007 Raniero Cantalamessa: Frihed for synd

Lad ikke synden herske i jeres dødelige legemer! Med dette citat fra Paulus indleder den pavelige husprædikant Raniero Cantalamessa det syvende kapitel i sin bog om Romerbrevet

#1187-01.09.2007 Jacob Thomsen: Går udøbte småbørn fortabt?

Den teologiske teori om et limbo synes at være endegyldigt på vej ud - til trøst for mange, som det ellers var teoriens hensigt at trøste

#1186-16.08.2007 David Engelby: "Kemi var ikke et alternativ til alkymi"

Ovenstående citat stammer fra Sam Harris' bog Troens Fallit, hvis sigte angives som "den endelige rationelle løsning på det religiøse problem". Denne artikel rummer en anmeldelse af bogen

#1185-03.08.2007 Carl Winsløw: Kærligheden til den ekstraordinære liturgi

Redaktionen har opfordret en af de trofaste deltagere i den tridentinske messe til at fortælle om sin kærlighed til denne messeform og retter en tak til forfatteren for at have imødekommet denne opfordring

#1184-28.07.2007 Troslærekongregationen: Katolsk kirkeforståelse

Med svar på fem stillede spørgsmål vedrørende visse aspekter af Den katolske Kirkes lære bidrager Troslærekongregationen til en fortsat økumenisk dialog på et realistisk og sandt grundlag. Denne artikel rummer såvel de fem svar som en kommentar, som Troslærekongregationen har offentliggjort i samme forbindelse

#1183-17.07.2007 Erling Tiedemann: Hvad er forskellen?

Mere end en hel generation af katolikker, har aldrig levet med den gamle messeform på latin. Men hvad er egentlig forskellen på den og den messe, vi kender i dag?

#1182-17.07.2007 Benedikt XVI: Et ledsagebrev

Den 7. juli 2007 udsendte pave Benedikt XVI sit længe ventede motu proprio med titlen Summorum Pontificium, om brugen af Det romerske Missale, offentliggjort i 1962 af pave Johannes XXIII. Sammen med det officielle motu proprio fulgte et led-sagende brev til verdens biskopper

#1181-17.07.2007 Benedikt XVI: Summorum Pontificium

Apostolisk Skrivelse, udsendt som Motu Proprio, Om brugen af Det romerske Missale, offentliggjort 1962 af pave Johannes XXIII

#1180-15.07.2007 Czeslaw Kozon: Prædiken til en præstevielse

Den 14. juli 2007 viedes Daniel Nørgaard til præst i Den katolske Kirke. Ved den lejlighed prædikede biskop Czeslaw Kozon. Denne artikel indeholder manuskriptet til biskoppens prædiken

#1179-21.06.2007 Erling Tiedemann: Præsidenten og stamcellerne

Det er ikke hver dag, en amerikansk præsident nedlægger veto mod en lov, som Kongressen har vedtaget, men den 20. juni 2007 har præsident Bush gjort det

#1178-15.06.2007 Niels Henrik Arendt: Religionen og det offentlige rum

På Danske Kirkedage 2007 i Haderslev deltog stiftets biskop i en paneldebat med ovenstående emne. Denne artikel gengiver hans indledende indlæg

#1177-04.06.2007 Erling Tiedemann: Frimodighed - et must for kristne

Frimodighed er et ikke ganske sjældent ord i Det ny Testamente, men hvad handler det egentlig om?

#1176-28.05.2007 Bispesynodens generalsekretariat: Guds Ord i Kirkens liv og mission

Denne artikel rummer uddrag af det lineamenta, som er led i forberedelserne til den næste bispesynode, der vil handle om Guds ord. Ud over dokuments forord, introduktion og en række spørgsmål, som bispekonferencerne skal besvare, medtages som bilag en samlet indholdsfortegnelse

#1175-18.05.2007 Erling Tiedemann: Grænse for grænser mellem kirker?

På Danske Kirkedage 2007 i Haderslev holdt Erling Tiedemann hovedtalen ved aftenarrangementet fredag, den 18. maj 2007. Manuskriptet til talen gengives her som artikel

#1174-08.05.2007 Charles J. Chaput: Religion og Almenvellet

Den 21. april 2007 holdt ærkebiskoppen af Denver, Charles J. Chaput, en forelæsning på en konference om Det almene Vel, arrangeret af John Cardinal Krol Professoratet i Moralteologi ved St. Charles Borromeo Seminary i Overbrook, Pensylvania, USA. Med tilladelse fra forfatteren og professoratet bringes forelæsningen her som artikel

#1173-30.04.2007 Benedikt XVI: Prædiken på fødselsdagen

Ens eget liv kan tjene til at forkynde Guds barmhjertighed, sagde pave Benedikt, da han ved sin 80 års fødselsdag prædikede ved messen på Peterspladsen

#1172-22.04.2007 Benedikt XVI: Urbi et Orbi i påsken 2007

Påskedag den 8. april 2007 lyste pave Benedikt velsignelsen over byen og jordens kreds (urbi et orbi) og sendte sit budskab ud over mange TV- og radiostationer

#1171-12.04.2007 Giampaolo Crepaldi: Almengyldig fornuft og kristendommens sandhed

I denne artikel lægger biskop Giampaolo Crepaldi, der er sekretær for Det pavelige Råd for Retfærdighed og Fred, op til en bevidstgørelse omkring almengyldig fornuft og kristendommens sandhed. Det sker med udgangspunkt i tekster af Joseph Ratzinger / Benedikt XVI

#1170-06.04.2007 Czeslaw Kozon: Prædiken ved oliemessen

Under messen med indvielsen af olierne tirsdag, den 3. april 2007 i Sankt Ansgars Kirke prædikede biskop Czeslaw Kozon. Teksten bringes her som artikel

#1169-04.04.2007 Søster Marie-Simon-Pierre: Jeg var syg, og nu er jeg helbredt

I maj 2006 afgav søster Marie-Simon-Pierre en skriftlig redegørelse for sin helbredelse for Parkinson. Nu er søster Marie-Simon-Pierre stået offentligt frem og har bekræftet sin redegørelse, som i denne artikel gengives i dansk oversættelse

#1168-01.04.2007 Michel Jorrot: Fire påskeprædikener

Beregnet bl.a. på at kunne blive læst forud for deltagelsen i liturgien på skærtorsdag, langfredag, påskenat og påskesøndag bringes i denne artikel fire prædikener fra benediktinerklostret i Clervaux

#1167-27.03.2007 Erling Tiedemann: Det sande ansigt?

I går udkom læge Niels Svenssons bog "Det sande ansigt" om ligklædet i Torino

#1166-19.03.2007 Jacob Thomsen: Kærlighedens sakramente

Den 13. marts 2007 offentliggjorde Vatikanet pave Benedikts såkaldte "postsynodale exhortation" om Eukaristien. Denne artikel rummer en anmeldelse af dokumentet, der har titlen Sacramentum Caritatis

#1165-14.03.2007 Piet van Breemen: Alderdommens spiritualitet

En ganske enkel sætning, som jeg for nylig stødte på, ramte mig og fik mig til at tænke, da den lige netop gav udtryk for, hvad vi hele tiden erfarer: "Vi tilhører et folk, hvor det er in at være ung, men hvor vi selv bliver ældre"

#1164-07.03.2007 Jacob Thomsen: Hvorfor give frivilligt afkald på et gode?

En betragtning til fastetiden om livets uundgåelige - og nødvendige - prioriteringer

#1163-18.02.2007 Brian Farrell: Om at opnå kristen enhed

Ved begyndelsen af årets bedeuge for de kristnes enhed den 18. januar 2007 holdt biskop Brian Farrell en prædiken ved en økumenisk gudstjeneste i Dublin

#1162-07.02.2007 Jacob Thomsen: Nogle luthersk-katolske spørgsmål belyst i KKK

I anledning af udgivelsen af Den katolske Kirkes Katekismus på dansk bringes i denne artikel et oplæg fra en tidligere afholdt studiekreds om KKK

#1161-07.02.2007 Sebastian Olden-Jørgensen: KKK - Den katolske Kirkes Katekismus

Ved præsentationen af den danske oversættelse af KKK redegjorde lederen af Katolsk Forlag, Sebastian Olden-Jørgensen, for katekismernes historie

#1160-27.01.2007 Erling Tiedemann: Kirkelige stemmer i EU

Den 26. januar 2007 arrangerede Det mellemkirkelige Råd sammen med Danske Kirkers Råd et debatmøde på Vartov. Denne artikel rummer manuskriptet til et indlæg i dagens paneldebat

#1159-20.01.2007 Oluf Bohn: Paven og dialogen med de ikke-kristne religioner

Mens det især var et citat af den byzantinske kejser Manuel II, som påkaldte sig offentlig opmærksomhed, så rummede pave Benedikts forelæsning i Regensburg også synspunkter omkring hellenisering og kristentroens inkulturation

#1158-20.01.2007 Rudolf Grulich: Islam på fremmarch

"Islams forfærdende fremmarch i verden af i dag". Sådan hedder det - med henvisning til en redegørelse fra professor Rudolf Grulich - i en pressemeddelelse fra den tyske kirkelige hjælpeorganisation Kirche in Not. Redegørelsen bringes her som artikel

#1157-14.01.2007 Raniero Cantalamessa: Salige er de, som stifter fred

I en prædiken har pavens husprædikant, cappucinerpræsten Raniero Catalamessa, kommenteret pave Benedikts budskab til verdensfredsdagen

#1156-08.01.2007 Jette Thomsen: Hjertemystik i klostret Helfta

I et af sine foredrag om middelalderens mystikere fortæller Jette Thomsen om to benediktinernonner fra det 13. århundrede. Denne artikel gengiver foredragets manuskript samt de tekster, som udleveres til tilhørerne

#1155-02.01.2007 Else Marie Kjerkegaard: Der skal mod til at tro

Gennem samtaler med tyve danske personligheder har journalisterne Daniel Øhrstrøm og Henrik Winther givet en række værdifulde eksempler på trosbekendelser af i dag. Deres bog Troen giver mening anmeldes her

#1154-26.12.2006 Jacob Thomsen: Hans Adolph Brorson - en mystiker?

En gennemgang af flere af Hans Adolph Brorsons salmer og digte viser, hvordan denne nationens store salmedigter var præget af en mystik, der genfindes i katolsk, men knap nok i luthersk fromhedstradition

#1153-18.12.2006 Rowan Williams og Benedikt XVI: Ærkebiskoppen af Canterbury hos paven

Den 23. november 2006 besøgte Det anglikanske Kirkefællesskabs overhoved, ærkebiskoppen af Canterbury, Rowan Williams, pave Benedikt. I denne artikel bringes de to taler, som blev holdt, samt den fælles erklæring, som blev underskrevet ved den lejlighed

#1152-18.12.2006 Joseph Ratzinger: Kristi sande nærvær i det eukaristiske sakramente

I 1978 udgav kardinal Joseph Ratzinger bogen Eucharistie - Mitte der Kirche, indeholdende fire prædikener, som catholica.dk med forfatterens og forlagets tilladelse bringer i form af fire artikler. Her følger den fjerde og sidste artikel

#1151-13.12.2006 Pave Benedikt XVI: Prædiken i Efesos

På Tyrkiet-besøgets anden dag, onsdag, den 29. november 2006, fløj pave Benedikt XVI til Efesos, hvor han mødtes med tyrkiske katolikker for at fejre messen sammen med dem. Denne artikel rummer en oversættelse af pavens prædiken ved messen

#1150-05.12.2006 Fra Zenit: Kravene til en dialog med muslimer

Benedikt XVI har hjulpet til at åbne en ny slags dialog med muslimske intellektuelle, siger teologen Ilaria Morali i dette interview med pressetjenesten Zenit

#1149-04.12.2006 Benedikt XVI og Bartholomaeos I: Vi skal styrke vort samarbejde

Ved slutningen af Den hellige Liturgi i patriarkatets domkirke Skt. Georg i Phanar, Istanbul, den 30. november 2006 underskrev pave Benedikt XVI og den økumeniske patriark Bartholomaeos I en fælleserklæring, som her bringes som artikel

#1148-03.12.2006 Benedikt XVI: Pavens møde med religionsministeren

På Tyrkiet-besøgets første dag mødtes pave Benedikt XVI med lederen af landets religionsministerium, Ali Bardakoglu. Her følger den tale, som paven holdt ved den lejlighed

#1147-03.12.2006 Anders Piltz: Dagen - en adventsprædiken

Traditionen tro bringer catholica.dk en adventsprædiken, denne gang af p. Anders Piltz o.p.

#1146-30.11.2006 Joseph Ratzinger: Om den rigtige fejring af Eukaristien

I 1978 udgav kardinal Joseph Ratzinger bogen Eucharistie - Mitte der Kirche, indeholdende fire prædikener, som catholica.dk med forfatterens og forlagets tilladelse bringer i form af fire artikler. Her følger den tredje artikel

#1145-19.11.2006 Elsebet Kieler: Den fortsatte frihedskamp

Fredag, den 17. november 2006 døde mag. art. Elsebet Kieler, 88 år gammel. For en hel generation af danske katolikker, der var unge omkring 1950 og i årene derefter, kom hendes inspiration og personlige vidnesbyrd til at betyde noget afgørende. I taknemmelighed bringer catholica.dk i denne artikel det foredrag, hun som ret nykonverteret holdt på en AC-lejr et år efter Anden Verdenskrigs afslutning

#1144-16.11.2006 38 repræsentanter for islam: Åbent brev til pave Benedikt

Den 12. oktober 2006 sendte 38 fremtrædende repræsentanter for Islam et åbent brev til pave Benedikt XVI i anledning af dennes forelæsning en måned før på universitetet i Regensburg. Nettidsskriftet catholica.dk, som har bragt forelæsningen i oversættelse, bringer her det åbne brev som udtryk for et ønske om dokumentation og dialog

#1143-14.11.2006 Joseph Ratzinger: Eukaristi - Kirkens centrum

I 1978 udgav kardinal Joseph Ratzinger bogen Eucharistie - Mitte der Kirche, indeholdende fire prædikener, som catholica.dk med forfatterens og forlagets tilladelse bringer i form af fire artikler. Her følger den anden artikel

#1142-05.11.2006 Joseph Ratzinger: Eukaristiens oprindelse i påskemysteriet

I 1978 udgav kardinal Joseph Ratzinger bogen Eucharistie - Mitte der Kirche, indeholdende fire prædikener, som catholica.dk med forfatterens og forlagets tilladelse bringer i form af fire artikler med et vist mellemrum mellem dem

#1141-12.10.2006 Jacob Thomsen: Kan vi lære noget af middelalderens livssyn?

Ved at sammenstille en række begrebspar viser artiklen ikke alene, hvordan middelalderen kan forstås, men også, hvad den har at sige os i den helt moderne tid

#1140-01.10.2006 Erling Tiedemann: Skal vi have en statskirke?

Et seminar på Esrum Kloster havde bl.a. sat spørgsmålet om statskirken på dagsordenen. Denne artikel rummer manuskriptet til Erling Tiedemanns indlæg om spørgsmålet

#1139-28.09.2006 Erling Tiedemann (red.): Mødet med ambassadørerne

Den 25. september 2006 havde pave Benedikt XVI inviteret en række muslimske landes ambassadører samt repræsentanter for muslimske kredse i Italien til et møde i Castel Gandolfo. I dette artikel fortælles om mødet ligesom pavens og kardinal Paul Poupards taler gengives

#1138-26.09.2006 Hanne Gregersen: Kirken - et nyt ansigt

Omstrukturering er varslet i Den katolske Kirke i Stor-København som følge af præstemangel. Artiklen omhandler en fransk bog, der peger på nogle grundlæggende ting omkring Kirken som communio, som fællesskab, som bør tages i betragtning i den forbindelse.

#1137-22.09.2006 Benedikt XVI: Prædiken i domkirken i Freising

Ved afslutningen af sin pastorale rejse til Bayern prædikede pave Benedikt XVI for en forsamling af præster og permanente diakoner. Det foregik i domkirken i Freising, hvor han selv blev præsteviet i 1951

#1136-18.09.2006 Benedikt XVI: Forelæsning på universitetet i Regensburg

Under sit pastorale besøg i Bayern forelæste pave Benedikt XVI den 12. september 2006 på universitetet i Regensburg for universitetets lærere. Emnet var "Tro, fornuft og universitet - minder og refleksioner".

#1135-17.09.2006 Benedikt XVI: Wer glaubt, ist nie allein!

"Den, der tror, er aldrig alene!" - dette konstaterende motto blev gentaget mange gange i løbet af pave Benedikt XVI's pastorale besøg i Bayern, herunder i pavens prædiken ved friluftsmessen i Regensburg

#1134-16.09.2006 Benedikt XVI: Hvad sagde pave Benedikt egentlig?

Under sit pastorale besøg i Bayern forelæste pave Benedikt XVI den 12. september 2006 på universitetet i Regensburg for universitets lærere. Emnet var "Tro, fornuft og universitet - minder og refleksioner". Teksten til denne nok så akademiske tekst er under oversættelse og vil snarest blive bragt i nettidsskriftet. Under hensyn til den debat, som efterfølgende er opstået, er oversættelsen af de relevante udsagn blevet fremskyndet og bringes her.

#1133-14.09.2006 Benedikt XVI: Mariaprædiken i Altötting

Under sit besøg i Bayern prædikede pave Benedikt XVI under messen i den gamle Mariavalfartsby Altötting

#1132-12.09.2006 Benedikt XVI: Søndagsprædiken i München

Under sit besøg i Bayern prædikede pave Benedikt XVI ved søndagsmessen 10. september 2006 for 250.000 deltagere

#1131-09.09.2006 Bispekonferencerne i England & Wales og Skotland: Bibelens Gave, 5. del

De katolske bispekonferencer for England & Wales og Skotland har udgivet et fælles læredokument om bibellæsning. Med bispekonferencernes tilladelse bringer catholica.dk dokumentet, fordelt på artikler, der vil blive bragt cirka med én artikel om ugen gennem fem uger. Her følger femte og sidste del.

#1130-01.09.2006 Poul E. Andersen: Konsensuskristendom

Ofte fremstilles konsensus som et ideal, og ofte er det også tilfældet. Men ikke altid, mener tidl. domprovst Poul E. Andersen, for hvem "konsensuskristendom" bærer alle taberens mærker

#1129-27.08.2006 Jacob Thomsen: En katolsk kommentar til Odense-erklæringen

Søndag, den 27. august 2006 bliver Evangelisk-Luthersk Netværk endeligt lanceret, ligesom den såkaldte Odense-Erklæring forventes tiltrådt. Catholica bringer en aktuel kommentar.

#1128-25.08.2006 Bispekonferencerne i England & Wales og Skotland: Bibelens Gave, 4. del

De katolske bispekonferencer for England & Wales og Skotland har udgivet et fælles læredokument om bibellæsning. Med bispekonferencernes tilladelse bringer catholica.dk dokumentet, fordelt på artikler, der vil blive bragt cirka med én artikel om ugen gennem fem uger. Her følger fjerde del.

#1127-18.08.2006 Jørgen Nybo Rasmussen: Steno som videnskabsmand

Geologen Alan Cutlers bog om Niels Steensen som videnskabsmand er udkommet på Gyldendals Forlag i dansk oversættelse og anmeldes her

#1126-12.08.2006 Benedikt XVI: Familiemesse i Valencia

"Forældre er kaldet til at vidne om deres tro og deres håb," sagde pave Benedikt XVI i sin prædiken under den højtidelige messe, som afsluttede den 5. verdensmøde for familier i Valencia

#1125-12.08.2006 Benedikt XVI: Vigilie for kristne familier

"Børn har ret til et hjem som dét i Nazaret," sagde pave Benedikt XVI i sin tale ved den vigilie, som blev afholdt i Valencia den 8. juli 2006 som led i det 5. verdensmøde for familierne

#1124-12.08.2006 Eberhard von Gemmingen: Eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft

Efter afslutningen af verdenskongressen for katolske familier havde lederen af den tyske sektion i Radio Vaticana, p. Eberhard von Gemmingen S.J., denne kommentar til pave Benedikts taler og prædikenen ved den afsluttende messe

#1123-08.08.2006 Lillian Kristensen: Reinkarnation

Denne artikel vil, kortfattet, forsøge at gøre rede for reinkarnations-tankens oprindelse og udvikling og udformning i den nutidige vestlige verden. Naturligvis er der mange flere facetter og nuancer, end det er muligt at kommer ind på her. Det bliver blot "skelettet", som vil blive forsøgt holdt op mod en kristen forståelse af Gud og liv og død.

#1122-04.08.2006 Jesper Bacher: Mission skal der til

Lang tid er begrebet mission mere eller mindre blevet anset for suspekt, men realismen er ved at vende tilbage i den religiøse debat: Uden mission, ingen kristen kirke

#1121-01.08.2006 Bispekonferencerne i England & Wales og Skotland: Bibelens Gave, 3. del

De katolske bispekonferencer for England & Wales og Skotland har udgivet et fælles læredokument om bibellæsning. Med bispekonferencernes tilladelse bringer catholica.dk dokumentet, fordelt på artikler, der vil blive bragt cirka med én artikel om ugen gennem fem uger. Her følger tredje del.

#1120-20.06.2006 Dorthe Enger og Peter Johannes Scott Larsen: Medfølelse på skoleskemaet

En artikel om ignatiansk pædagogik og socialpraktik på Niels Steensens Gymnasium

#1119-20.06.2006 Jan Ulrik Dyrkjøb: Dialogen mellem kristne og muslimer

Dialog erstatter ikke mission, men dialog er vigtig - både i sig selv og som miljø for mission. I denne artikel udreder sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb forskelle og berøringspunkter mellem kristentroen og islam - og dermed mellem Kristustroende og muslimer

#1118-13.06.2006 Joseph Ratzinger: Hvor hører de kirkelige bevægelser henne i teologisk forstand?

Kun når et menneske er blevet ramt og i sit allerinderste er blevet åbnet af Kristus, kan andre også blive berørt i deres dybeste indre, kan der ske en forsoning i Helligånden, kan sandt fællesskab vokse frem.

#1117-04.06.2006 Benedikt XVI: Pave Benedikt i Auschwitz

Under sin pilgrimsrejse til Polen i sin forgængers fodspor besøgte pave Benedikt XVI også koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, hvor han talte på italiensk og bad på tysk

#1116-31.05.2006 Nik Bredholt: Opus Dei ifølge John Allen

Forfatteren John Allen, der med base i Rom er korrespondent for det amerikanske tidsskrift National Catholic Reporter, har skrevet en bog om Opus Dei-bevægelsen. Bogen anmeldes her.

#1115-28.05.2006 Benedikt XVI: Økumenisk møde i Warszawa

Under sin pilgrimsrejse til Polen i slutningen af maj 2006 talte pave Benedikt XVI ved et økumenisk møde i den lutherske Treenighedskirke i Warszawa. I mødet deltog repræsentanter for de syv kirker i Polens Økumeniske Råd og tillige repræsentanter for andre religioner.

#1114-27.05.2006 Bispekonferencerne i England & Wales og Skotland: Bibelens gave, 2. del

De katolske bispekonferencer for England & Wales og Skotland har udgivet et fælles læredokument om bibellæsning. Med bispekonferencernes tilladelse bringer catholica.dk dokumentet, fordelt på artikler, der vil blive bragt cirka med én artikel om ugen gennem fem uger. Her følger anden del.

#1113-23.05.2006 Erling Tiedemann: Fogh og den indendørs religion

I et længere debatindlæg i Politiken har statsminister Anders Fogh Rasmussen under overskriften "Hold religionen indendørs" gentaget, modificeret og skærpet sine tidligere udtalelser om religionernes fyldningsgrad i det offentlige rum

#1112-18.05.2006 Bispekonferencerne i England & Wales og Skotland: Bibelens gave, 1. del

De katolske bispekonferencer for England & Wales og Skotland har udgivet et fælles læredokument om bibellæsning. Med bispekonferencernes tilladelse bringer catholica.dk dokumentet, fordelt på artikler, der vil blive bragt cirka med én artikel om ugen gennem fem uger

#1111-08.05.2006 Jacob Thomsen: Hvorledes får jeg en nådig Gud?

Ligheder og forskelle mellem Thérèse af Lisieux og Martin Luther, der levede henholdsvis 1873-1897 og 1483-1546

#1110-25.04.2006 Lisbet Christoffersen: Filosoffen, paven og journalisterne

I en anmeldelse af Joseph Ratzingers og Jürgen Habermas' fælles debatbog sætter Lisbet Christoffersen bogen ind i en aktuel debatsammenhæng, der tillige indeholder bøger af Erik Bjerager, Jan Lindhardt samt Michael Jarlner og Anders Jerichow

#1109-15.04.2006 Wilfrid Stinissen: Jesus og Thomas

En påskeprædiken

#1108-08.04.2006 Erling Tiedemann: Gud bevare Danmark

Anmeldelse af chefredaktør Erik Bjeragers nye bog, der af forfatteren betegnes som et opgør med sekularismen

#1107-08.04.2006 Hanne Gregersen: Grænser for Gud?

I en boganmeldelse, der er mere end dét, forholder Hanne Gregersen sig blandt andet til bogen Grænser for Gud

#1106-03.04.2006 Peter Damgaard-Hansen: Forsoningens kunst - og nådegave

I en på én gang faglig og religiøs optik skriver psykolog Peter Damgaard-Hansen om skyld og tilgivelse

#1105-18.03.2006 Jacob Thomsen: Gud er kærlighed

Pave Benedikt XVI's første rundskrivelse med titlen Deus Caritas est foreligger nu i dansk oversættelse. I denne artikel præsenterer Jacob Thomsen rundskrivelsen

#1104-16.03.2006 Erling Tiedemann: Ingen vandt Muhammed-sagen

En kommentar til rigsadvokatens afgørelse om ikke at rejse tiltale mod Jyllands-Posten for at have bragt en artikel med 12 tegninger af muslimernes profet Muhammed

#1103-08.03.2006 Claude Rault: I broder Charles' fodspor

Den 13 november 2005 blev Charles de Foucauld saligkåret i Peterskirken i Rom. Ved den efterfølgende taksigelsesmesse prædikede Claude Rault, der er biskop af Laghouat-Ghardaia i Sahara, Algeriet

#1102-24.02.2006 Wilfrid Stinissen: I det skjulte

Fastetiden nærmere sig, og catholica.dk bringer Wilfrid Stinissens prædiken til askeonsdag

#1101-22.02.2006 George Weigel: Kærlighed og ansvar

I sin store biografi om Johannes Paul II beretter George Weigel om den afdøde paves tid som filosofiprofessor i Polen. Fra dette afsnit i biografien gengiver catholica.dk her kapitlet "Responsible Love", der handler om Karol Wojtylas første bog

#1100-22.02.2006 Niels Henrik Arendt: Hvad man tror, er en offentlig sag

Sidste år udgav biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt bogen "En sang fra de varme lande". Med forfatterens tilladelse bringer catholica.dk her et af bogens kapitler, der som følge af statsministerens udtalelse om, "at religion fylder for meget i det offentlige rum", har fået fornyet aktualitet

#1099-18.02.2006 Erling Tiedemann: Anders Fogh og religionen

I DR 2-udsendelsen Profilen hævdede statsministeren, at religionen fylder for meget i det offentlige rum. Men i virkeligheden forholder det sig snarere omvendt.

#1098-13.02.2006 Pave Benedikt XVI: Forstår vi Andet Vatikankoncil rigtigt?

Den 22. december 2005 samlede pave Benedikt kuriens medarbejdere til det traditionelle samvær op til jul. Af den tale, som paven holdt ved den lejligheden, bringer catholica.dk et uddrag, som omhandler fortolkningen af Andet Vatikankoncil

#1097-13.02.2006 Jacob Thomsen: John Henry Newman - hvad kan han lære os?

Kirkefædrene gjorde mig til katolik, skrev kardinal Newman i sin selvbiografi, der i øvrigt afspejler et dybt troende og teologisk velfunderet menneskes udvikling. I artiklen beretter Jacob Thomsen om Newmans liv og tankegang

#1096-06.02.2006 Bispesynoden i oktober 2005: Eukaristien i Kirkens liv og mission 3

Ved afslutningen af bispesynoden i oktober 2005 afleverede de forsamlede biskopper - under overskriften "Jesus gjorde alting nyt" - halvtreds såkaldte propositioner til pave Benedikt XVI. Catholica.dk bringer disse forslag fordelt på tre artikler, som bringes successivt med et passende mellemrum

#1095-06.02.2006 John H. M. Damsager: Attentatet på pave Johannes Paul II og islamisk terrorisme?

Mordforsøget på pave Johannes Paul II i 1981 er aldrig blevet fuldstændig opklaret, når det handler om, hvem der i den sidste ende stod bag. I denne artikel anmeldes en bog, som har fået fornyet aktualitet, men som må læses med en kritisk tilgang

#1094-31.01.2006 Christoph Schönborn: Skabelse og udvikling - et bidrag til den aktuelle debat

Ved starten på en række katekese-foredrag i Sankt Stephans domkirken i Wien talte kardinal Christoph Schönborn den 2. oktober 2005 om skabelsestroen. Hans foredrag kan også ses som et indlæg i den debat, som en artikel af ham i New York Times sidste år, gav anledning til

#1093-31.01.2006 Jesper Fich: Prædiken ved Sankt Ansgars Vesper

Søndag, den 29. januar 2006 samledes biskop, præster og menighed til vesper i den katolske domkirke, hvor pastor Jesper Fich holdt den prædiken, der gengives i denne artikel

#1092-28.01.2006 Nik Bredholt: Er kirken en humanitær NGO?

I denne artikel, som gengiver indholdet af et foredrag i AC den 4. januar 2006, redegør forfatteren for en række af de problemstillinger, som Caritas og andre nødhjælpsorganisationer står overfor

#1091-22.01.2006 Henrik Christiansen: Benedikt XVI ikke fundamentalist

Efter at midnatsmessen julenat i Peterskirken var afsluttet, tilføjede den danske kommentator i TV en personlig vurdering af pave Benedikt, som han karakteriserede som fundamentalist. Det faldt biskop emeritus Henrik Christiansen, Aalborg, for brystet.

#1090-10.01.2006 Erling Tiedemann: Fred eller forstyrrelse?

Mellem de halvtreds forslag fra bispesynoden i oktober findes også ét, som anbefaler en overvejelse af, om fredshilsenen bedre kunne ske på et andet tidspunkt under messen

#1089-10.01.2006 Anders Arborelius: Den eksistentielle tilbedelse

Tilbedelse af Gud er noget, som for mange står som noget fjernt og kompliceret - men i virkeligheden er det uendelig enkelt, skriver den svenske biskop i denne artikel

#1088-06.01.2006 Elisabeth Hvidt: Internettet er en Guds gave

Som led i Kristeligt Dagblads jagt på Danmarks bedste kirkelige hjemmeside i 2005 beskriver denne artikel Vatikanets syn  på og erfaring med Internettet

#1087-31.12.2005 Bispesynoden oktober 2005: Eukaristien i Kirkens liv og mission (II)

Ved afslutningen af bispesynoden i oktober 2005 afleverede de forsamlede biskopper - under overskriften "Jesus gjorde alting nyt" - halvtreds såkaldte propositioner til pave Benedikt XVI. Catholica.dk bringer disse forslag fordelt på tre artikler, som bringes successivt med et passende mellemrum

#1086-25.12.2005 Pave Benedikt XVI: Pavens tale til ny dansk ambassadør

Den 1. december 2005 afleverede den nye danske ambassadør   ved Vatikanet sine akkreditiver til pave Benedikt XVI, som besvarede ambassadørens hilsen med den tale, som er gengivet i artiklen

#1085-24.12.2005 Jacob Thomsen: Livet i Kristus

I november 2005 besøgte pavens husprædikant, p. Raniero Cantalamessa, Danmark, og ved samme lejlighed udkom hans bog "Livet i Kristus",  som rummer en gennemgang af Romerbrevet. I denne artikel anmeldes bogen.

#1084-14.12.2005 Bispesynoden oktober 2005: Eukaristien i Kirkens liv og mission (I)

Ved afslutningen af bispesynoden i oktober 2005 afleverede de forsamlede biskopper - under overskriften "Jesus gjorde alting nyt" - halvtreds såkaldte propositioner til pave Benedikt XVI. Catholica.dk bringer disse forslag fordelt på tre artikler, som bringes successivt med et passende mellemrum

#1083-04.12.2005 Pave Benedikt XVI: Ved Babylons floder

Ved den offentlige onsdagsaudiens den 30. november 2005 kommenterede pave Benedikt Davids Salme 137, 1-6 og henviste i den forbindelse til Augustins ord om, at også ikke-troende kan blive frelst

#1082-04.12.2005 Wilfrid Stinissen: Aflad - et åbent skatkammer

I forbindelse med Maria-festen den 8. december har pave Benedikt åbnet adgang til at vinde såkaldt fuldkommen aflad. Men hvad er aflad overhovedet? Bladet Karmel bragte i jubilæumsåret 2000 en artikel af Wilfrid Stinissen om emnet, og med forfatterens tilladelse har Jacob Thomsen oversat og bearbejdet denne artikel

#1081-30.11.2005 Pave Benedikt XVI: En kommentar i Val d'Aosta

Under sin sommerferie i Val d'Aosta mødtes pave Benedikt XVI med biskoppen og en del af  præsterne i bispedømmet Aosta. Ud over at holde en improviseret tale uden manuskript besvarede paven frit fra leveren spørgsmål fra præsterne om aktuelle spørgsmål. I denne artikel gengives hans svar på et spørgsmål om  fraskilte gengiftes adgang til at modtage kommunionen (nadveren)

#1080-30.11.2005 Kardinal Walter Kasper: En kommentar om fraskilte gengifte

Der er, når det kommer til stykket, ingen let løsning, skriver kardinal Walter Kasper i en kommentar, som han har offentliggjort for at korrigere urigtige gengivelser af hans udtalelser i medierne

#1079-23.11.2005 Kardinal Jóse Saraiva Martins: Broder Charles' saligkåring

I sin prædiken ved Charles de Foucaulds saligkåring den 13. november 2005  lod præfekten for kongregationen for helgen- og saligkåringer, kardinal Jóse Saraiva Martins, endnu engang dennes "eventyrlige og fascinerende" liv passere revy. Hovedvægten i hans tale lå på, hvorledes broder Charles' tænkning har påvirket det 20. århundredes spiritualitet

#1078-23.11.2005 Jacob Thomsen: Det underfulde bytte - et klassisk julemotiv

Med eksempler hentet fra kirkefædrenes tekster, kirkebønner og antifoner til tidebønnen, salmer fra Den danske Salmebog samt skulpturer på domkirkens nordportal i Chartres belyser Jacob Thomsen i denne artikel begrebet "det underfulde bytte"

#1077-23.11.2005 Wilfrid Stinissen: Hvad skal vi gøre?

En adventsprædiken

#1076-12.11.2005 Fra Zenit: Det lutherske Verdensforbund og økumenien

Efter mødet mandag, den 7. november 2005 mellem pave Benedikt XVI og en delegation fra Det lutherske Verdensforbund, anført af biskop Mark Hanson, gav denne et interview til pressebureauet Zenit om de punkter, der forener lutheranere og katolikker, og om de spørgsmål, der stadig skiller dem

#1075-12.11.2005 Benedikt XVI og biskop Mark Hanson: Den broderlige dialog er udfordret

Den 7. november 2005 mødtes Pave Benedikt XVI med præsidenten for Det lutherske Verdensforbund, Mark Hanson, der er biskop i Den evangelisk-lutherske Kirke i Amerika. Denne artikel gengiver de to officielle taler, som blev holdt ved den lejlighed

#1074-09.11.2005 De katolske biskopper i Schweiz: Jeres tanker er ikke mine tanker

Med ovenstående titel, der er hentet fra Esaias,  og med undertitlen "Gud er anderledes" har de schweiziske biskopper udsendt årets såkaldte Bededagshyrdebrev

#1073-01.11.2005 Erling Tiedemann: Himmelflugten

Allehelgens dag udkommer teologen og journalisten Iben Thranholms bog "Himmelflugten - Interviewroman om tro og tvivl".  I denne artikel anmeldes bogen, som er hendes første

#1072-21.10.2005 Jacob Thomsen: Anselm af Canterbury - en tør og fortænkt teolog?

Forholdet mellem troen og forstanden giver også i vor tid anledning til forvirring. Med afsæt i tre tekster af Den hellige Anselm gør denne artikels forfatter rede for, hvorfor de to åndelige evner ikke kan undvære hinanden

#1071-11.10.2005 Lillian Kristensen: Astrid Lindgren og Gud - en litterær tilgang

Noget budskab har jeg ikke. Men jeg vil gerne sprede en almen tolerance for menneskeligt vanvid" - sådan sagde Astrid Lindgren engang. Denne artikels forfatter har en lignende intention, da et vist mål af menneskeligt vanvid synes at være en forudsætning for forståelse og modtagelse af Jesu budskab,  og Astrid Lindgrens forfatterskab kan være en god hjælp til begge dele

#1070-11.10.2005 Benedikt XVI: Pavemeditation på bispesynode

På bispesynodens første dag holdt pave Benedikt en meditativ prædiken over skriftlæsningen i tidebønnen Terts. Pavens meditation, som i følge pressebureauet Zenit var spontan, gengives i denne artikel i det talesprog, hvori den blev holdt

#1069-03.10.2005 Martin Zielinski: Gud alene er nok

Mange betragter med rette Edith Stein som en læremester i det åndelige liv. I denne artikel berettes om hendes egen udvikling, og der peges på, hvad vi helt konkret kan lære af hende, når det handler om åndeligt liv i den moderne verden

#1068-25.09.2005 Anders Piltz: Autoritet og samvittighed

Den katolske forståelse af forholdet mellem den enkeltes samvittighed og Kirkens læremyndighed giver ofte anledning til misforståelser. I denne artikel redes trådene ud, og tingene sættes ind i deres historiske sammenhæng.

#1067-13.09.2005 Erling Tiedemann: Kontemplation og prædiken

I forbindelse med en romersk menigheds valfart til Montepulciano i Toscana holdt en af stedets dominikanere, p. Mario Gallian o.p., et foredrag om kernen i dominikansk spiritualitet

#1066-13.09.2005 Tore Nyberg: Den levende middelalder

I år har forlaget Gyldendal udgivet en ny bog af professor Brian Patrick McGuire. Her anmeldes den af lektor Tore Nyberg

#1065-03.09.2005 Benedikt XVI: Møde med muslimer

I forbindelse med Verdensungdomsdagen i Köln mødtes pave Benedikt XVI også med repræsentanter for tyske muslimer. I sin tale betegnede han interreligiøs og interkulturel dialog som livsnødvendig

#1064-03.09.2005 Netanel Teitelbaum: Rabbinerens tale til pave Benedikt

I forbindelse med Verdensungdomsdagen i Köln aflagde pave Benedikt XVI besøg i byens synagoge, hvor velkomsttalen blev holdt af medlem af menighedens forstanderskab, Abraham Lehrer, og hvor rabbiner Netanel Teitelbaum holdt tale for paven

#1063-03.09.2005 Benedikt XVI: Prædiken på Marienfeld

Ved afslutningen af Verdensungdomsdagen prædikede pave Benedikt XVI for op imod en million unge katolikker fra hele verden, der var samlet til søndagens messe under åben himmel

#1062-31.08.2005 Benedikt XVI: Talen til de præstestuderende

I forbindelse med Verdensungdomsdagen i Köln talte pave Benedikt XVI ved et møde i St. Pantaleon Kirken den 19. august 2005 for præstestuderende fra en række katolske præsteseminarier

#1061-31.08.2005 Erling Tiedemann: Suscipiat Dominus

Efter at have mindet om, hvordan det har udviklet sig omkring anvendelsen af latin i Kirken, peger denne artikel på behovet for, at enkelte bønner og sange bliver genindlært på dette gamle fællessprog for den vestlige kirke

#1060-23.08.2005 Benedikt XVI: Ungdomsvigilie på Marienfeld

En ægte revolution kommer kun fra Gud, sagde pave Benedikt XVI til de 800.000 unge fra hele verden, som lørdag 20. august 2005 var samlet i Marienfeld ved Köln for at holde vigilie, vågeaften, på Verdensungdomsdagen

#1059-23.08.2005 Roger Schutz: En fremtid i fred

Ved Taizé-fællesskabets såkaldte Europamøde i Lissabon omkring nytår 2005 uddeltes broder Rogers brev. Det blev det sidste nytårsbrev med oplæg til et kommende års drøftelser i Taizé og rundt i verden, som broder Roger nåede at skrive inden det tragiske drab på ham den 16. august 2005

#1058-23.08.2005 Broder Emile: Arven efter broder Roger

Den 16. august 2005 blev stifteren af Taizé-kommunitetet, broder Roger Schutz myrdet under aftenbønnen. Denne artikel fortæller om hans grundtanke og om udviklingen af Taizé.

#1057-19.08.2005 Horst Köhler: Velkomst til pave Benedikt

Ved modtagelsen den 18. august 2005 i Köln-Bonn Lufthavn, hvor pave Benedikt XVI landede på vej til Verdensungdomsdagen 2005, bød forbundspræsidenten den tyskfødte pave "velkommen hjem" - og tilføjede en række væsentlige betragtninger

#1056-10.08.2005 Pave Benedikt XVI: Kristne familier - en afgørende ressource

Ved åbningen af bispedømmet Roms synode i Laterankirken den 6. juni 2005 talte pave Benedikt XVI om den kristne familie

#1055-01.08.2005 Jacob Thomsen: Teologi og filosofi

Inspireret af en bog om teologiens væsen og opgave, som pave Benedikt XVI skrev, mens han endnu var kardinal, beretter Jacob Thomsen om den historiske udvikling af forholdet mellem teologi og filosofi

#1054-01.08.2005 Lise Gotfredsen: Dan Browns sidste nadver

Forfatteren Dan Brown har med romanen Da Vinci Mysteriet givet verden en ny tolkning af Leonardo da Vincis berømte nadverbillede i Milano. Men er den overhovedet rigtig? Dan Browns påstande synes at være grebet ud af den blå luft, skriver kunsthistorikeren Lise Gotfredsen

#1053-01.08.2005 Johs. H. Christensen: Tyven og bedrageren

På det seneste har forfatteren Michael Baigent anlagt sag mod Dan Brown med påstand op, at sidstnævntes roman Da Vinci Mysteriet er et plagiat. Men Baigent er selv utroværdig ikke mindst i sine infantile og hidsige udfald mod den katolske kirke, skriver denne artikels forfatter.

#1052-13.07.2005 Jacob Thomsen: En kommentar til et svar

Hjemmesiden www.religion.dk betegnes som Kristeligt Dagblads portal til den religiøse verden. I rubrikken Religionsdebatten kan man søge svar på sine spørgsmål. I den forbindelse har Viborg-biskoppen, Karsten Nissen, svaret på et spørgsmål fra Inge i Ribe. catholica.dk bringer her en uddybende kommentar til svaret.

#1051-13.07.2005 Fra Zenit: Terrorisme og loven om tilbud og efterspørgsel

I anledning af terrorangrebet i London den 7. juli 2005 bringer catholica.dk i denne artikel et bearbejdet interview med religionssociologen Massimo Introvigne, som i en bog søger at vise, hvordan islamisk inspireret terrorisme kan inddæmmes

#1050-27.06.2005 Carlo Azeglio Ciampi og Benedikt XVI: Pave Benedikt på statsbesøg i Italien

Fredag den 24. juni 2005 var pave Benedikt XVI på sit første officielle statsbesøg, nemlig i Italien, hvor han blev modtaget af præsident Carlo Azeglio Ciampi i Palazzo del Quirinale. Som en samlet artikel bringer catholica.dk de to taler, der blev holdt ved denne lejlighed. De rummede principielle tilkendegivelser og kridtede banen op vedrørende forholdet mellem stat og kirke - i Italien, men måske til eftertanke også i andre lande

#1049-27.06.2005 Peter Lüchau: Folkekirken som national samler?

Hvad er det, som gør os til danskere? Er det vores sprog? Er det vores historie? Er det, at vi alle er født her? Er det vores hang til frikadeller, kogte kartofler og tyk brun sovs? Ekstern lektor Peter Lüchau, Københavns Universitet, gør i denne artikel rede for sit ph.d.-projekt og diskuterer, om der er en forbindelse mellem det religiøse og det nationale i danskernes bevidsthed

#1048-16.06.2005 Fra Zenit: Relationen mand-kvinde i bibelsk belysning

I forbindelse med Den internationale Kvindedag den 8. marts 2005 bragte Zenit et interview med en kendt katolsk biblist, Anne-Marie Pelletier, som fremhævede beho-vet for at genopdage komplementariteten i forholdet mellem mand og kvinde, og som anbefalede at nærlæse brevet om samarbejdet mellem mand og kvinde i Kirken.

#1047-24.05.2005 Johannes Jørgensen: Min Livsanskuelse

Foredrag holdt i Den katholske Højskole i København d. 14. januar 1913 og i Studenterforeningen d. 1. februar s.å. Foredraget blev udgivet af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1913, og trykt på Forlagstrykkeriet. 1913 var det sidste år, hvor Johannes Jørgensen boede i København. Han boede herefter i Louvain, Assisi, Vadstena og atter Assisi, inden han 40 år senere, i 1953, vendte tilbage til Danmark og tog ophold i sin fødeby Svendborg, hvor han døde i 1956. Redaktionen af catholica.dk har fundet, at selv om sprogbrugen var en anden, og mange ting stod på et andet stade for snart 100 år siden, så rummer Johannes Jørgensens foredrag en katolsk tankegang, som ikke forældes, men tværtimod viser sin stadige aktualitet ikke mindst nu, hvor videre kredse er ved at genopdage digteren.

#1046-14.05.2005 Fra Zenit: Relativismens farer

En af de ting, man kan forestille sig, at Benedikt XVI vil prioritere højt, er problemet med at fastholde moralske værdier i en tid, som er præget af en relativistisk tendens. I en prædiken den 18. april i forbindelse med messen ved konklavets begyndelse omtalte Joseph Ratzinger - som på det tidspunkt endnu var kardinal - de ustandseligt skiftende tendenser, der præger vor tids tænkning. Disse synspunkter havde han yderligere uddybet i en tale i byen

Subiaco den 1. april, dagen før pave Johannes Pauls død.

#1045-28.04.2005 Vivian og Erling Tiedemann: Pallium, Fiskerens Ring og andre symboler

Indsættelsesmessen for Benedikt XVI den 24. april var præget af gamle og nye symboler. Med uddrag af pavens prædiken og på grundlag af informationer fra kilder på nettet fortæller denne artikel om disse symboler og om den virkelighed, som de er forbundet med.

#1044-25.04.2005 Joseph card. Ratzinger: Missa Pro Eligendo Papam

Ved formiddagens messe den 18. april 2005, forud for påbegyndelsen af konklavet samme eftermiddag, prædikede kardinalkollegiets dekan, kardinal Joseph Ratzinger, som den følgende dag blev valgt til pave og tog navnet Benedikt XVI

#1043-21.04.2005 Pave Benedikt XVI: Pave Benedikt XVI's programprædiken

Ved en messe, som blev fejret sammen med alle kardinalerne dagen efter pavevalget, holdt pave Benedikt XVI den første prædiken i sit nye embede. Den var rettet såvel til kardinalerne som til alle kristne, ja, til alle mennesker af god vilje, og den kan betragtes som en programerklæring fra den nye paves side

#1042-14.04.2005 Erling Tiedemann: Pavevalg er anderledes

Efter pave Johannes Paul den Andens død den 2. april 2005 er kardinalerne samlet for at vælge en ny pave. Medierne beskæftiger sig indgående med emnet, og mange er tilbøjelige til at antage, at kriterier og kategorier i forbindelse med et pavevalg er de samme, som kendes fra politik og erhvervsliv. Et pavevalg er imidlertid noget ganske andet.

#1041-14.04.2005 Fra Zenit: Eukaristien skaber kirken

Teologen Henri de Lubac mente, at udtrykket "Eukaristien skaber Kirken" var karakteristisk for det første årtusind, mens det andet årtusind snarere måtte betegnes med ordene "Kirken skaber Eukaristien". I et interview med Zenit slår pastor Paul McPartlan,  fast, at begge disse udtryk stadig har deres gyldighed i dag, ligesom han redegør for sin opfattelse af dette sakramentes centrale placering og betydning og af den udvikling, som forholdet mellem Eukaristi og Kirke har undergået.

#1040-08.04.2005 Erik Bjerager: Fyrtårnet slukkes

Den 8. april 2005, på dagen for pave Johannes Pauls begravelse, offentliggjorde Kristeligt Dagblad en ledende artikel, skrevet af chefredaktør Erik Bjerager. Af let forståelige grunde er det bladets principielle linie, at stof fra Kristeligt Dagblad ikke skal ligge andre steder på internettet end på avisens egne hjemmesider. Som udtryk for imødekommenhed over for catholica.dk, som gerne ville bringe lederen som artikel, har chefredaktøren imidlertid sørget for, at teksten er blevet gjort tilgængelig i gratis form, således at den kan læses via et link i nettidsskriftet.

#1039-03.04.2005 Paul Baumann: Anti-katolicisme - den sidste acceptable fordom?

Ved et møde på Fordham University i New York debatterede akademikere og journalister, om der i en verden, som ønsker at være fordomsfri, findes en´sidste fordom: anti-katolicismen

#1038-03.04.2005 Anne Bente Hadland: Er Norge et kristent land?

Ved 80 års jubilæumsseminaret i NKKF, Norges katolske Kvindeforbund, talte blandt andre søster Anne Bente Hadland OP, som gav sin kommentar til dagens emne, 'Norge som et kristent land'

#1037-27.03.2005 Joseph Ratzinger: Korsvej i Colosseum

Langfredagens korsvejsandagt var i 2005 tilrettelagt af kardinal Joseph Ratzinger. I pavens fysiske fravær blev den ledet af kardinal Camillo Ruini, der er generalvikar for bispedømmet Rom. Denne artikel indeholder præsentationen, den indledende bøn samt tredje, femte, ottende og fjortende station, som i særlig grad udtrykker denne korsvejs ledemotiv

#1036-19.03.2005 Vatikanet v/ Mary Ann Glendon: Beijing+10

Vatikanets indlæg ved afslutningen af De forenede Nationers konference til opfølgning af kvindekonferencen i Beijing i 1995. Indlægget blev holdt den 7. marts 2005 af professor Mary Ann Glendon, der er formand for Det pavelige Akademi for Socialvidenskaberne, og som også stod i spidsen for Vatikanets delegation til Beijing-konferencen i 1995

#1035-12.03.2005 George Weigel: Politik uden Gud?

I en forelæsning på Gregoriana Universitetet i Rom den 10. december 2004 analyserede den amerikanske teolog og forfatter George Weigel baggrunden for Europas moralske krise og trak linierne op, både til fortiden i denne verdensdel og til fremtiden for det amerikanske samfund. I denne artikel gengives forelæsningen i uddrag

#1034-05.03.2005 Theresia Heither: Sort er jeg og smuk

Kan det i dag være af interesse at se, hvorledes Origenes har betragtet Kirken, når han jo dog oplevede en helt anderledes Kirke, en ung Kirke, som fuld af iver og begejstring forkyndte og udbredte sin tro. I hans tid blev Kirken anfægtet og forfulgt, men alligevel var den sikker på sin sendelse og sin betydning i verden og for verden. I dag er Kirken fri i det ydre, i hvert fald i Vesten, men man har indtryk af, at den er på tilbagetog og derfor er plaget af mindreværdsfølelse og tvivl på sig selv. Massiv kirkekritik præger den offentlige mening; biskopperne og paven må hele tiden retfærdiggøre sig selv, også over for dem, som tilhører Kirken. Hvoraf kommer det, at mangler og fejl, som ganske vist forekommer, så stærkt falder i øjnene og betones? Har Kirken, som vi kender den i dag, svigtet sin egentlige opgave?

#1033-18.02.2005 Sven Arvid Birkeland: Søstrene af den hellige familie af Nazareth og nazisterne

En beretning fra Hviderusland om godhed og vidnesbyrd under Anden Verdenskrig

#1032-18.02.2005 Troslærekongregationen: En kendelse fra Troslærekongregationen

Efter fem års forudgående forudgående undersøgelser og brevveksling med forfatteren offentliggjorde Troslærekongregationen i begyndelsen af februar 2005 en kendelse  omkring jesuitten Roger Haight's bog "Jesus Symbol of God".  I kendelsen tages på afgørende punkter afstand fra bogens læremæssige indhold, og forfatteren fratages retten til at undervise i katolsk teologi

#1031-08.02.2005 Jacob Thomsen: Luthersk embedsteologi ved en korsvej?

I november 2004 udgav Sammenlutningen af evangelisk-lutherske landskirker i Tyskland en betænkning om det almene præstedømme, ordination og bemyndigelse i evangelisk forstand. I artiklen analyseres den betydning, som den lutherske embedsforståelse har for en fortsat økumeniske dialog.

#1030-29.01.2005 Enni card. Antonelli: Familien og fjernsynet

Hellig Tre Kongers dag offentliggjorde Firenzes ærkebiskop, kardinal Enni Antonelli, som en forberedelse til påsken sit årlige brev til familierne med en opregning af fordele og risici ved fjernsynet og med konkrete råd til de forældre, som står med alle problemerne

#1029-16.01.2005 Erling Tiedemann: Kristus er Kirkens eneste grundvold

Ugen 18. - 25. januar er den fælles bedeuge for kristen enhed. I år har forberedelsen af denne uge yderligere styrket samarbejdet mellem Kirkernes Verdensråd og Den katolske Kirke, som for første gang offentliggør et inspirationsmateriale i fællesskab. Udover en kortere indledning og årets bibeltekst indeholder artiklen en oversættelse af et uddrag af inspirationsmaterialet

#1028-10.01.2005 Jacob Thomsen: Anmeldelse af kardinal Walter Kaspers bog "Sakrament der Einheit"

I forbindelse med det eukaristiske år 2004-2005 har kardinal Walter Kasper udsendt en bog med titlen "Enhedens sakramente".  I denne anmeldelse af bogen belyses også dens relevans for den økumeniske samtale i Danmark

#1027-31.12.2004 Heinrich Roos: Søren Kierkegaard og katolicismen

I 2005 vil 150-året for Søren Kierkegårds død kunne markeres. Den 11. november 1855 døde den ´senere verdensberømte filosof på Frederiks Hospital, der lå som nabo til den katolske Sankt Ansgars Kirke i Bredgade. Men hvad var egentlig Søren Kierkegaards forhold til den katolske tro? I januar 1952 søgte dr. phil. Heinrich Roos S.J. at besvare spørgsmålet i et foredrag i Søren Kierkegaard Selskabet. Denne artikel gengiver foredraget, som samme år blev udgivet af selskabet.

#1026-31.12.2004 Gerhard Feige: Katolske teser om økumenien

I forbindelse med den lutherske reformationsdag den 30. oktober 2004 offentliggjorde bispedømmet Magdeburgs administrator, hjælpebiskop Gerhard Feige ti teser om økumenien.

#1025 Michel Jorrot OSB: I dag er der født jer en frelser

Prædiken af abbed Michel Jorrot OSB julenat 2003 i klosterkirken i abbediet Saint-Maurice i Clervaux

#1024-17.12.2004 Fra Zenit: Korstegnet og dets betydninger

Det enkle korstegn, som katolikker gør tusindvis af gange livet igennem, har en dybere mening, end mange måske gør sig klart. I bogen "Sign of the Cross: Recovering the Power of the Ancient Prayer" redegør forfatteren Bert Ghezzi for dets betydning og forklarer, hvordan en seriøs brug af korstegnet kan udvikle ens liv i Kristus.

#1023-17.12.2004 Troslærekongregationen: Samarbejdet mellem mænd og kvinder i Kirken og i verden

Brev til den katolske Kirkes biskopper om samarbejdet mellem mænd og kvinder i Kirken og i verden. Brevet blev udsendt af Troslærekongregationen den 31. maj 2004 og er underskrevet af kardinal Joseph Ratzinger som formand og af ærkebiskop Angelo Amato som sekretær

#1022-17.12.2004 Janne Haaland Matlary: Mænd og kvinder i familie, samfund og politik

Den 31. maj 2004 offentliggjorde Troslærekongregationen en tekst med titlen Brev til Verdens Biskopper om Samarbejdet mellem Mænd og Kvinder i Kirken og i Verden. Med udgangspunkt i dette brev fremhæver artiklen nogle konkrete samfundsmæssige implikationer af det menneskesyn, som brevet ikke mindst baserer på Bibelens lære.

#1021-11.12.2004 Karsten Nissen: Velsignelse eller vielse af homoseksuelle par

Den 8. december 2004 har biskop over Viborg Stift, Karsten Nissen, sendt en redegørelse for historiske og teologiske aspekter af spørgsmålet om velsignelse eller vielse af homoseksuelle par. Karsten Nissen har venligt tilladt, at redegørelsen, som er sendt til 300 sogne- og valgmenigheder og 170 præster i stiftet samt til de øvrige biskopper, offentliggøres som artikel i catholica.dk.

#1020-07.12.2004 Lisbet Christoffersen: Religion og ret i det 21. århundrede

Trossamfundenes mulige ligestilling i Danmark er et emne, som i disse år drøftes livligt - og ikke kun i kirkelige kredse. I denne artikel, hvis indhold er holdt som foredrag i foreningen Academicum Catholicum, behandler forfatteren ud over dette emne andre spørgsmål om religion og ret, herunder Københavns Universitets forskningsaktiviteter omkring religion i det 21. århundrede.

#1019-07.12.2004 Ole Wæver: Religion, sikkerhedspolitik og universitet

Festforelæsning ved Københavns Universitets årsfest i november 2004

#1018-27.11.2004 Jacob Thomsen: Åbenbaringen og åbenbaringer

Artiklen kan ses som et bidrag til at forstå Helligåndens specielle virke i "åndsåbenbarelse" (1 Kor 12,7), der er 1948 versættelsens mere ordrette gengivelse af de græske ord, hvor begreberne "ånd" og "åbenbaring" er samlet til ét udtryk

#1017-27.11.2004 Zenit: Da Lumen Gentium blev skrevet (Rev.)

Den 21. november 2004 var det 40 år siden, at pave Paul VI underskrev Andet Vatikankoncils dogmatiske konstitution om Kirken, Lumen Gentium.  For bedre at kunne forstå den måde, hvorpå dette koncilsdokument blev udarbejdet på, har nyhedstjenesten Zenit interviewet pater Peter Gumpel S.J.,  som fra dag til dag fulgte arbejdet med at udforme teksten

#1016-27.11.2004 Wilfrid Stinissen: En adventsprædiken

Advent er en tid med forventning og håb, skriver den kendte karmelit fra Norraby kloster i Sverige. Artiklen er et uddrag af hans prædikensamling "Som en skatt ..."

#1015-17.11.2004 Erling Tiedemann (Red.): Skriften og freden

I Kompendium om Den katolske Kirkes Sociallære indledes en række kapitler med en gennemgang af den bibelske baggrund for behandlingen af det pågældende emne - således også kapitel 11 om et kristent syn på fred

#1014-17.11.2004 Miriam Duggan: Uansvarlig kondom-kampagne

Kampagnen for anvendelse af kondomer som middel til at standse spredningen af AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme er uansvarlig, skriver dr. Miriam Duggan. Hun er speciallæge i gynækologi og obstetrik og medlem af Franciscan Missionary Sisters for Africa. Hun har arbejdet med anti-aids kampagner i Uganda og i det sydlige Afrika.

#1013-17.11.2004 Torben Clausen: Troen vender tilbage til juraen

Religion i det 21. århundrede er titlen på et af tre satsningsområder for forskningen under Københavns Universitet. Satsningsområdet skal give en bedre forståelse af religionernes betydning i alle dele af samfundet, fra international politik til erhvervsliv, kulturelle og familiemæssige sammenhænge. I sit nyhedsbrev har satsningsområdet offentliggjort en artikel af freelancejournalist Torben Clausen. I artiklen gør forfatteren rede for, hvordan indvandringen fra muslimske lande tvinger Vesten til at gentænke forholdet mellem ret, religion og kultur. Den er ikke kun et sammenstød mellem modernismens sekulære og islams religiøse retsmodeller, for også de vestlige retssystemer har en religiøs bagage, skriver han og rejser spørgsmålet: Kan man blive dømt efter islamisk sharia-lovgivning i et vestligt land i dag?

#1012-09.11.2004 Ingrid Vad Nilsen: Kristendommens bidrag til den politiske kulturkamp

Titlen på denne artikel var hovedemne for Det økumeniske Efterårsmøde på Nyborg Strand 5. - 6. november 2004. Artiklen gengiver mødets hovedforedrag, der bortset fra en kort indledning blev holdt på norsk.

#1011-05.11.2004 Thomas Ryan: Kristus og/eller Vandbæreren?

En kommentar til Vatikanets dokument "Jesus Kristus, vandbæreren: En kristen refleksion over new age". Artiklen er oversat af Dorthe Enger og har tidligere været trykt i det nu nedlagte Katolsk Dialog.

#1010-05.11.2004 Oluf Bohn: Hvorfor lever vi?

En artikel om mystik og selvudfoldelse i Karl Rahners forståelse af begrebet. Artiklen gengiver et foredrag, som blev holdt i København ved et møde i DKKF, Danmarks Katolske Kvindeforbund.

#1009-05.11.2004 Erling Tiedemann (Red.): Den katolske Kirkes sociallære

Den 22. oktober 2004 udkom på Vatikanets forlag et såkaldt kompendium med tekster i relation til Den katolske Kirkes sociallære, udarbejdet af Det pavelige Råd for Fred og Retfærdighed. Artiklen beretter om baggrund og indhold af dette kompendium og belyser, hvad der ligger i begrebet "Kirkens sociallære".

#1008-25.10.2004 Katolsk-jødisk komité: Partnere om formuleringen af grundlæggende moralske værdier

Efter et møde i Grottaferrata 17. - 19. oktober 2004 har den fælles komité mellem det jødiske overrabbinat i Israel og Vatikanets kommission for religiøse relationer til jøderne udsendt en fælles erklæring, som her bringes i oversættelse

#1007-25.10.2004 Heinrich Roos S.J.: Bodfærdighed, bodssakramentet og bodsøvelser

Artiklen, der blev trykt i Catholica nr. 1, 18. årgang, 1961, var blevet holdt som foredrag ved et præstemøde i efteråret 1959 og senere - i forkortet form - som fasteprædiken i Sankt Ansgars Kirke i foråret 1960.

#1006-25.10.2004 Ib H. Andersen: Opdragelse til syndserkendelse

Artiklen, der blev trykt i Catholica nr. 1, 18. årgang, 1961, var blevet holdt som foredrag ved et præstemøde i efteråret 1959 og senere - i forkortet form - som fasteprædiken i Sankt Ansgars Kirke i foråret 1960.

#1005-25.10.2004 Père J. Prudhomme: Kaldskrise i Kirken - hvorfor?

Benediktinerpræsten J. Prudhomme opregner i en prædiken i klosterkirken i Clervaux nogle væsentlige grunde til, at Kirken - specielt i Vesten - oplever et voldsomt fald i antallet af kald

#1004-25.10.2004 Dorthe Enger: Gymnasiereform og katolsk dannelse

I forbindelse med den kommende gymnasiereform redegøres for dannelsesbegrebet i den nuværende og den kommende gymnasiebekendtgørelse, og ignatiansk dannelse belyses i relation hertil

#1003-25.10.2004 Erling Tiedemann: HIV, AIDS og kondomer

En BBC-udsendelse, som blev vist i DR2, gav efterfølgende anledning til en månedlang debat i Kristeligt Dagblad. I denne artikel opsummerer forfatteren de synspunkter, som han i den forbindelse gjorde sig til talsmand for.

#1002-25.10.2004 Giovanni Lajolo: Tale til FN's generalforsamling

Den 29. september 2004 talte Vatikanets udenrigsminister, ærkebiskop Giovanni Lajolo, under generaldebatten i FN. Han gennemgik en række emner, strækkende sig fra spørgsmålet om menneskekloning til kravet om en ny verdensorden

#1001-25.10.2004  Erling Tiedemann: Der var engang - Catholica 1944-72

En kort beretning om et hedengangent tidsskrift i Danmark, hvorfra catholica.dk - i respekt for fortiden - bringer to artikler af henholdsvis prælat Ib H. Andersen og pater, dr. phil. Heinrich Roos S.J.

#1000-25.10.2004 Czeslaw Kozon: Hilsen til catholica.dk

I forbindelse med nettidsskriftets start har biskop Czeslaw Kozon sendt denne hilsen.

Vejledning

Artiklerne i catholica.dk's arkiv er sorteret kronologisk med de nyeste først. Klik på en titel for at åbne og læse artiklen.

Brug søgefeltet ovenfor for at søge efter ord og tekst i alle artikler. Jokertegnene stjerne og spørgsmålstegn kan bruges, men ikke anførselstegn omkring omkring teksten.

Hvis man ønsker at udskrive registre over alle artikler, kan man klikke på nedenstående muligheder:

Register, sorteret efter artikelnummer

Register, sorteret efter titel

Register, sorteret efter forfatternavn